Konference rané péče Eurlyaid 2023

Ve dnech 15. – 16. května 2023 proběhne v Praze mezinárodní konference rané péče Eurlyaid 2023. Motto konference „Společně stavíme mosty v rané péči“ poukazuje na nutnost vzájemné mezioborové spolupráce a transdisciplinárního přístupu.

Konference se mohou zúčastnit i pečující rodiče, ti mají dokonce vstup zdarma (v případě zájmu kontaktujte irena.jelinkova (zavinac) ranapece.cz. Nás např. zaujal workshop s fyzioterapeutkou Denise Luscombe, která se zabývá polohou dítěte ve spánku. Workshop bude tlumočený do češtiny, upoutávku k workshopu najdete na youtube.

Pokračovat ve čtení →

Rok důstojnosti

černý nápis ROK DŮSTOJNOSTI a tři modré velmi zjednodušené siluety člověka

Jsme rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním a záleží nám na tom, aby naše děti měli adekvátní podporu a mohli žít důstojný život v přirozeném prostředí. Proto jsme se připojili k Roku důstojnosti. Rok důstojnosti navazuje na Noc důstojnosti. Cílem je, aby se od slibů, které zazněly nejen na Noci důstojnosti, přešlo k činům. Rok důstojnosti má být rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením.

Pokračovat ve čtení →

Noc důstojnosti

6. ledna 2023 jsme se zúčastnili Noci důstojnosti, abychom uctili památku Doroty Šandorové. Cílem této akce, kterou uspořádala organizace Naděje pro děti úplňku společně s dalšími organizacemi, bylo mimo jiné připomenout, že:

  • Právo na důstojný život mají všichni lidé v ČR (tedy i lidé se zdravotním znevýhodněním) a toto právo nesmí být nikomu upíráno.
  • Česká republika se zavázala naplňovat Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která garantuje důstojný život a adekvátní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi se zdravotním znevýhodněním.
Pokračovat ve čtení →

PF 2023

Dveře otevřené tam, kam potřebujete, vám v roce 2023 přeje tým Péče bez překážek.

Autorkou obrázku je Jarmila Neuwirthová, maminka slečny s kombinovaným postižením.

Otevřený dopis ve věci zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Praze 

Vážená paní, vážený pane, 

obracíme se na vás jako předsedy / předsedkyně politických stran ve věci dostupnosti sociálních služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním v Praze. 

Praha má v současné době víc než polovinu kapacity pobytových služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním mimo území města. V Praze chybí cca 1000 míst. Při současném tempu vzniku 50 míst / rok bude budování potřebné kapacity trvat 20 let. 

Pokračovat ve čtení →