O inkluzi (4. část): Inkluze v české legislativě

Inkluze (text v obrázku)Tentokrát se podíváme na to, jak inkluzi upravuje český právní řád.

Základní vnitrostátní normou upravující inkluzivní vzdělávání je školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ten již ve svém původním znění s účinností od 1. ledna 2005 uzákonil zásadu rovného přístupu ke vzdělávání bez diskriminace (z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu anebo jiného postavení občana) a také tzv. pravidlo spádové školy, podle kterého má každé dítě právo se vzdělávat ve své spádově škole příslušné podle místa trvalého bydliště a realizovat tak své právo na veřejnou službu garantovanou státem. Pokračovat ve čtení →

O inkluzi (3. část): Inkluze z pohledu mezinárodního práva

Inkluze (text v obrázku)Tentokrát se podíváme na inkluzi z pohledu mezinárodního práva, protože Česká republika je vázána řadou mezinárodních smluv a deklarací z oblasti lidských práv a vzdělávání, které je třeba ve vztahu k dětem obecně a při jejich vzdělávání dodržovat a naplňovat.

Mezinárodní smlouvy, k nimž Česká republika přistoupila, jsou dle Ústavy součástí právního řádu České republiky a mají přednost před zákonem. Česká republika je jimi vázána, má povinnost je dodržovat a uvádět s nimi do souladu vnitrostátní právní předpisy. A pokud zákon stanoví něco jiného, než vyhlášená mezinárodní smlouva, platí mezinárodní smlouva. Pokračovat ve čtení →

Jeden den v životě

„Dobrý den, mám tady desetiletou holčičku, měla dneska už pět epileptických záchvatů, má teplotu, odmítá chodit a už se bojím ji převážet do nemocnice sama. Můžete prosím přijet?“

Je pět hodin odpoledne a já volám pro dceru rychlou záchrannou službu. Dcera má jeden z vážných epileptických syndromů a pokaždé když má teplotu, hrozí, že se epileptické záchvaty rozjedou, budou se kupit a nakonec nepůjdou zastavit. Dnes má teploty už od předchozí noci, je hodně unavená. Záchvaty s bezvědomím a křečemi trvají u ní tak do dvou minut. Při posledním záchvatu jsem jí už musela dát akutní lék na zastavení záchvatu a další dávku můžu dát až za 12 hodin. A ač se vždycky snažíme do poslední chvíle to zvládnout doma (do nemocnice se pochopitelně nechce nikomu), dnes se mi to nelíbí a nemám už jinou možnost než záchrannou službu zavolat. Pokračovat ve čtení →

O inkluzi (2. část): Inkluze je přínosná pro všechny

Inkluze (text v obrázku)Inkluze se zdaleka netýká jen žáků se zdravotními hendikepy a žáků sociálně znevýhodněných, jak je často prezentováno ve veřejném prostoru. Inkluze se týká všech! Jejím cílem je zajistit optimální podmínky pro sociální a kognitivní rozvoj všech dětí a podpořit vzdělávací potenciál a úspěšnost každého žáka. Pokračovat ve čtení →

Moje cesta k rané péči

Když se do rodiny narodí dítě s postižením, je raná péče zpravidla první sociální služba, se kterou se rodina setká. Poradkyně rané péče přijede do rodiny, radí, jak s dítětem pracovat, doporučí vhodné hračky a pomůcky. Často je to jediný odborník, se kterým můžete sdílet všechny své obavy týkající se života s postiženým dítětem a který při svých doporučeních zohledňuje celou rodinu a její fungování.

Jak ale práce poradkyně rané péče vypadá „z druhé strany“? Zeptali jsme se Mgr. Kateřiny Šmolíkové z Rané péče Diakonie, jak se k práci poradkyně rané péče dostala, a co jí tato práce přináší. Její odpověď si můžete přečíst v následujícím textu. Pokračovat ve čtení →

O inkluzi (1. část): Co je inkluze

Inkluze„Běžné školy s inkluzivní orientací jsou nejefektivnějším nástrojem v boji proti diskriminaci, ve vytváření otevřených společenství, v budování inkluzivní společnosti a v dosahování vzdělání pro všechny. Poskytují většině dětí vzdělávání na spravedlivém základě a přispívají tak ke zlepšení efektivity i větší ekonomičnosti vzdělávacího systému.“

Výše uvedená citace je z článku 2 tzv. Salamanské deklarace UNESCO, kterou Česká republika podepsala v roce 1994 na Světové konferenci o vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami v Salamance a zavázala se tak ke změnám na podporu inkluze.Pokračovat ve čtení →

Skládací elektrický vozík Flexithrone

skládací elektrický vozík flexithroneSvoboda! Pro každého to může být něco jiného, ale pro naši 9 letou slečnu je svoboda její nový elektrický vozík eThrone 12 firmy Flexithrone.cz.

Dcerka má triparézu, DMO i centrální zrakovou vadu, přesto všechno dovede řídit „električák“ doma i venku. A co nás těší nejvíc, konečně může jezdit i ve škole. Díky novému odlehčenému vozíčku, který váží jenom 32 kg, je cesta do školy výrazně snazší pro nás jako doprovod. Dříve jsme do kopce museli každé ráno vytlačit stejně těžký mechanický vozík. Teď dcera jede sama a my se jenom vedle ní projdeme. Ve škole může úplně sama dojet k tabuli, nebo o přestávce za spolužáky. Svoboda! A zároveň velká radost a psychická podpora pro malou školačku.

Pokračovat ve čtení →