Podporují nás

Činnost našeho spolku a vznik těchto stránek finančně podpořil Nadační fond AVAST.

Nadační fond AVAST - logo
Projekt „Podpora plavání dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“ je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

V roce 2019 činí výše nadačního příspěvku 36 700 Kč.
V roce 2018 činila výše nadačního příspěvku 50 000 Kč (vyčerpáno bylo 24 800 Kč, nevyčerpaná část nadačního příspěvku byla vrácena NF ČRo.).

Nadační fond Českého rozhlasu - logo

Život dětem, o.p.s. uhradil Pulčíkům náklady za pronájem bazénu v Rehaklubu v Praze Ďáblicích na 10 lekcí v období leden – březen 2018 ve výši 6 500 Kč.

Život dětem - logo

Moc děkujeme všem, kdo naši činnost podporují!

Sdílet