Co může ergoterapie nabídnout dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám – 2. část

V úvodním článku o ergoterapii jste se mohli seznámit s tím, co je ergoterapie a na co se ergoterapeut zaměřuje během prvního setkání s dítětem a jeho rodiči (toto setkání může být označováno také jako vstupní vyšetření). Po vstupním vyšetření by mělo následovat již zmiňované vytvoření plánu terapie (krátkodobé a dlouhodobé) a stanovení cílů. Pokud možno s ohledem na priority rodičů. 

Pokračovat ve čtení →

Co může ergoterapie nabídnout dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám – 1. část

Ergoterapie nabízí podporu rozvoje v jednotlivých oblastech vývoje dítěte. Uplatňuje se převážně formou her nebo činností, které jsou pro dítě vzhledem k jeho věku zajímavé, motivující a zároveň splňují roli terapie rozvoje dítěte, k určitým cílům, které jsou stanoveny na základě prvního (prvních) setkání s dítětem a jeho rodiči.

Pokračovat ve čtení →