Národní plán obnovy

V pondělí 12. října 2020 bude vláda projednávat materiál „Východiska Národního plánu obnovy v kontextu přípravy Hospodářské strategie“, který má řešit otázku obnovy a zvýšení odolnosti ČR v souvislosti s probíhající pandemií. Tento materiál, který bude sloužit jako podklad pro čerpání prostředků z Fondu obnovy EU, bohužel ignoruje oblast sociálních služeb.

Vlastní dokument, ani jeho příloha neobsahují žádnou pasáž týkající se sociálních služeb, zvýšení jejich dostupnosti a odolnosti. V aktuálních diskusích na úrovni vlády se pak oblast sociální ochrany zdá být omezená pouze na téma investic do výstavby či rekonstrukcí domovů pro seniory s důrazem na ekologické aspekty výstavby. Přitom ani není zřejmé, zda se má jednat o domovy velkokapacitního typu, což by bylo v přímém rozporu nejen s aktuálně platnou Národní strategií rozvoje sociálních služeb, konkrétně procesem deinstitucionalizace a transformace služeb, ale především v rozporu se zájmy klientů, neboť tento typ zařízení nenaplňuje podmínku zajištění důstojné kvality života. Pokračovat ve čtení →

Aktuálně z Péče bez překážek

Včera jsme se zástupci dalších rodičovských organizací opět jednali s radní Milenou Johnovou o odlehčovacích službách pro rodiny s dětmi s postižením. Paní radní si uvědomuje, jak moc jsou tyto služby důležité, a i přes současnou nepříznivou situaci způsobenou epidemií koronaviru se snaží, aby nové služby vznikly co nejdříve.

Co jsou odlehčovací služby a proč jsou důležité se můžete dočíst v našem článku O odlehčovacích službách.

– dk –

Zapojte se do výzkumu Aliance pro individualizovanou podporu

Podílíme se na Velké rešerši potřeb lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících a prosíme o vaši součinnost.

Ve spolupráci s mnoha pacientskými, rodičovskými i zastřešujícími organizacemi usilujeme o změnu systému podpory a péče pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících tak, aby respektoval individuální potřeby každého jednotlivce. Nový systém chceme vystavět na skutečných potřebách lidí, kteří podporu a péči potřebují. Proto vás prosíme o spolupráci na strukturovaném výzkumu, který pomůže zviditelnit, ve kterých oblastech současný systém vyhovuje a v kterých nikoli. Pokračovat ve čtení →

Odmítáme novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. září se meziresortním připomínkovém řízení objevila novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela výrazně omezuje školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci se SVP) na nezbytnou podporu při vzdělávání a diskriminačním způsobem vylučuje z podpory plošně celé skupiny žáků na základě druhu jejich znevýhodnění. Pokračovat ve čtení →

Jeden den v životě 2

Dnešní den začíná jako tradičně. V 6,20 zvoní budík, který ohlašuje, že i přes tmu venku je třeba vstát a vykročit do reality všedního dne. Dcera jako pravidelně není k probuzení. Pokud nemá velkou motivaci, třeba výlet s družinou, kdy je schopná vstát v šest hodin a všechny nás budit, vstává velmi nerada. Vzhledem k tomu, že spí nahoře na dvoupatrové posteli, dá mi celkem velkou práci ji z postele vydolovat. Vítězstvím je, když se nablíží k okraji postele a já ji alá letadlo snesu dolů a polospící se ji snažím obléci. Pokračovat ve čtení →

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP)

Náš spolek Péče bez překážek je členem Aliance pro individualizovanou podporu. Jako členové Aliance máme společně s dalšími 50 rodičovskými, pacientskými a zastřešujícími organizacemi stejný cíl: Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální a vzdělávací systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce a budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení. Pokračovat ve čtení →

Pohádky s piktogramy

O pejskovi a kočičce, pohádka s piktogramyKnížky s piktogramy jsou ideální pro děti, které mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu. Čtení je založeno na obrázkovém systému (The Picture Communication Symbols), který vytvořila Roxanna Mayer Johnson. Text je snadno srozumitelný a přizpůsobený jazyku piktogramů. Za účelem snadného čtení je text zbaven symbolických slov, metafor a abstraktních pojmů. Veselé ilustrace Jiřího Kaláčka jsou pojaty maximálně konkrétně, aby podpořily snazší chápání vizuální komunikace. Děti tak mohou mít radost z toho, že vše zvládnou samy a získají tak motivaci a kladný vztah k četbě. Pokračovat ve čtení →