Noc důstojnosti

I my, rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním, se chystáme v pátek 6. ledna 2023 v 17 hodin před MPSV na akci s názvem Noc důstojnosti. Cílem této akce, kterou pořádá organizace Naděje pro děti úplňku, je uctít památku Doroty Šandorové a připomenout, že:

  • Právo na důstojný život mají všichni lidé v ČR (tedy i lidé se zdravotním znevýhodněním) a toto právo nesmí být nikomu upíráno.
  • Česká republika se zavázala naplňovat Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která garantuje důstojný život a adekvátní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi se zdravotním znevýhodněním.
Pokračovat ve čtení →

PF 2023

Dveře otevřené tam, kam potřebujete, vám v roce 2023 přeje tým Péče bez překážek.

Autorkou obrázku je Jarmila Neuwirthová, maminka slečny s kombinovaným postižením.

Otevřený dopis ve věci zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Praze 

Vážená paní, vážený pane, 

obracíme se na vás jako předsedy / předsedkyně politických stran ve věci dostupnosti sociálních služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním v Praze. 

Praha má v současné době víc než polovinu kapacity pobytových služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním mimo území města. V Praze chybí cca 1000 míst. Při současném tempu vzniku 50 míst / rok bude budování potřebné kapacity trvat 20 let. 

Pokračovat ve čtení →