Odmítáme novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. září se meziresortním připomínkovém řízení objevila novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela výrazně omezuje školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci se SVP) na nezbytnou podporu při vzdělávání a diskriminačním způsobem vylučuje z podpory plošně celé skupiny žáků na základě druhu jejich znevýhodnění. Pokračovat ve čtení →

Jeden den v životě 2

Dnešní den začíná jako tradičně. V 6,20 zvoní budík, který ohlašuje, že i přes tmu venku je třeba vstát a vykročit do reality všedního dne. Dcera jako pravidelně není k probuzení. Pokud nemá velkou motivaci, třeba výlet s družinou, kdy je schopná vstát v šest hodin a všechny nás budit, vstává velmi nerada. Vzhledem k tomu, že spí nahoře na dvoupatrové posteli, dá mi celkem velkou práci ji z postele vydolovat. Vítězstvím je, když se nablíží k okraji postele a já ji alá letadlo snesu dolů a polospící se ji snažím obléci. Pokračovat ve čtení →

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP)

Náš spolek Péče bez překážek je členem Aliance pro individualizovanou podporu. Jako členové Aliance máme společně s dalšími 50 rodičovskými, pacientskými a zastřešujícími organizacemi stejný cíl: Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální a vzdělávací systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce a budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení. Pokračovat ve čtení →

Pohádky s piktogramy

O pejskovi a kočičce, pohádka s piktogramyKnížky s piktogramy jsou ideální pro děti, které mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu. Čtení je založeno na obrázkovém systému (The Picture Communication Symbols), který vytvořila Roxanna Mayer Johnson. Text je snadno srozumitelný a přizpůsobený jazyku piktogramů. Za účelem snadného čtení je text zbaven symbolických slov, metafor a abstraktních pojmů. Veselé ilustrace Jiřího Kaláčka jsou pojaty maximálně konkrétně, aby podpořily snazší chápání vizuální komunikace. Děti tak mohou mít radost z toho, že vše zvládnou samy a získají tak motivaci a kladný vztah k četbě. Pokračovat ve čtení →

Pozvánka na konferenci (Český Těšín)

Spolek Naše rovnováha, z.s. zve rodiče dětí se speciálními potřebami na 3. ročník konference Mezi námi. Konference se koná ve dnech 6. – 7. 10. 2020 v Českém Těšíně.

Pro rodiče je připravené setkání se zástupci nadačních fondů a workshopy Cestou pohádek a příběhů a Rodiče s dětmi v souladu. Rodiče se mohou zúčastnit i dalšího programu konference. Pokračovat ve čtení →

Jak získat příspěvek na auto

Pokud se chystáte na nákup nového automobilu a máte postižené dítě, můžete požádat stát o příspěvek na jeho koupi. Krátký návod jak na to si můžete přečíst níže.

Jelikož je schvalování příspěvku na pořízení motorového vozidla dlouhodobější proces, začali jsme v dostatečném předstihu podáním žádosti na Úřadu práce (oddělení Dávky pro osoby se zdravotním pojištěním – Příspěvek na zvláštní pomůcku). Podmínky pro získání příspěvku jsou následující: Pokračovat ve čtení →

Rozhovor s Evou Nemčkovou

Eva Nemčková s dcerou PauliEvu Nemčkovou není třeba dlouze představovat. Založila a provozuje obchod Needo.cz, kde nabízí oblečení a doplňky pro děti a mládež s postižením. Kromě toho je maminkou dvou již dospělých dcer – Paulíny (nar. 1999), která trpí závažnou formou dětské mozkové obrny, a Kristíny (nar. 2001), která se proslavila svým vítězstvím v soutěži MasterChef Česko.

 Pokračovat ve čtení →