Kolpingova rodina Smečno otevřela odlehčovací službu

Kolpingova rodina nabízí od června 2020 odlehčovací službu pro rodiny dětí s PAS a nervosvalovým onemocněním.

Odlehčovací služba je určena rodinám dětí ve věku od 3 do 15 let a probíhá ambulantní formou (pro klienty z celé ČR) nebo terénní formou v domácím prostředí (pro klienty v dojezdové vzdálenosti do 40 km od Smečna).

Podrobnější informace naleznete přímo na webu Kolpingovy rodinyPokračovat ve čtení →

Jak jsem vybírala tříkolku

Tříkolka DiBlasiMoje dcera letos ve svých 13 letech odrostla tříkolce Loped Junior. Začala jsem se poohlížet po novém stroji, který by ji nahradil. Můj požadavek byl, aby byla tříkolka skládací či rozkládací, aby se dala naložit do kufru auta a pokud možno ho nezabrala celý. Jezdíme s ní na výlety a bereme si ji sebou na dovolenou. To se ukázalo jako problém, protože se jedná o již dospěláckou verzi tříkolky. Ty jsou velmi objemné a většina výrobců vůbec nepočítá s tím, že byste chtěli tříkolku někam převážet. Pokračovat ve čtení →

Návrh plánu rozvolnění opatření v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo návrh plánu, podle kterého se budou postupně rozvolňovat opatření zavedená v sociálních službách kvůli COVID-19.

Pondělí 27. dubna
– Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny s dětmi v bezkontaktní formě, tedy po telefonu a elektronicky. Pokračovat ve čtení →

O inkluzi (4. část): Inkluze v české legislativě

Inkluze (text v obrázku)Tentokrát se podíváme na to, jak inkluzi upravuje český právní řád.

Základní vnitrostátní normou upravující inkluzivní vzdělávání je školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Ten již ve svém původním znění s účinností od 1. ledna 2005 uzákonil zásadu rovného přístupu ke vzdělávání bez diskriminace (z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu anebo jiného postavení občana) a také tzv. pravidlo spádové školy, podle kterého má každé dítě právo se vzdělávat ve své spádově škole příslušné podle místa trvalého bydliště a realizovat tak své právo na veřejnou službu garantovanou státem. Pokračovat ve čtení →

O inkluzi (3. část): Inkluze z pohledu mezinárodního práva

Inkluze (text v obrázku)Tentokrát se podíváme na inkluzi z pohledu mezinárodního práva, protože Česká republika je vázána řadou mezinárodních smluv a deklarací z oblasti lidských práv a vzdělávání, které je třeba ve vztahu k dětem obecně a při jejich vzdělávání dodržovat a naplňovat.

Mezinárodní smlouvy, k nimž Česká republika přistoupila, jsou dle Ústavy součástí právního řádu České republiky a mají přednost před zákonem. Česká republika je jimi vázána, má povinnost je dodržovat a uvádět s nimi do souladu vnitrostátní právní předpisy. A pokud zákon stanoví něco jiného, než vyhlášená mezinárodní smlouva, platí mezinárodní smlouva. Pokračovat ve čtení →