Semináře zaměřené na podporu dětí se zdravotním znevýhodněním

Rádi bychom Vás upozornili na semináře ergoterapeutky Mgr. Veroniky Vítové, které se budou konat v Integračním centru Zahrada v Praze 3 letos na jaře. V sobotu  23. 3. 2019 se uskuteční seminář Smysly a práce s dětmi se zdravotním znevýhodněním. V neděli  24. 3. 2019 se bude konat seminář  Podpora dítěte se zdravotním znevýhodněním od narození do…

Pokračovat ve čtení →

Pobyt v Arpidě

Nedávno jsme se s mou dcerou vrátily z rehabilitačního pobytu v Arpidě v Českých Budějovicích. Arpida je zařízení poskytující komplexní péči postiženým Jihočeského kraje. Sdružuje kromě jiného mateřskou, základní školu, denní stacionář a ranou péči, poskytuje fyzioterapii nejen svým klientům a pořádá pobyty pro děti z celé republiky. Pobyt je obvykle čtrnáctidenní, jen náhradníci jezdí někdy na…

Pokračovat ve čtení →

Co může ergoterapie nabídnout dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám – 2. část

V úvodním článku o ergoterapii jste se mohli seznámit s tím, co je ergoterapie a na co se ergoterapeut zaměřuje během prvního setkání s dítětem a jeho rodiči (toto setkání může být označováno také jako vstupní vyšetření). Po vstupním vyšetření by mělo následovat již zmiňované vytvoření plánu terapie (krátkodobé a dlouhodobé) a stanovení cílů. Pokud možno…

Pokračovat ve čtení →

Co může ergoterapie nabídnout dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám – 1. část

Ergoterapie nabízí podporu rozvoje v jednotlivých oblastech vývoje dítěte. Uplatňuje se převážně formou her nebo činností, které jsou pro dítě vzhledem k jeho věku zajímavé, motivující a zároveň splňují roli terapie rozvoje dítěte, k určitým cílům, které jsou stanoveny na základě prvního (prvních) setkání s dítětem a jeho rodiči.

Pokračovat ve čtení →