O nás

Historie spolku

Spolek vznikl v prosinci 2017 z původně neformální  svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Seznámili jsme se o pět let dříve na pobytovém kurzu pro klientské rodiny rané péče EDA (dnes EDA cz, z.ú.). Impulzem k formalizaci naší skupiny se stala na podzim roku 2017 výzva Nadačního fondu AVAST „Spolu do života“ zaměřená na podporu svépomocných rodičovských skupin.

Co chceme

Cílem spolku je komplexní podpora rodičů pečujících o děti s různými druhy postižení s důrazem na:

  • zlepšení informovanosti pečujících rodičů
  • zlepšení dostupnosti sociálních služeb (zejména odlehčovacích a asistenčních)
  • péči o „pečující rodiče“ – podpora jejich fyzického a psychického zdraví, zvyšování pečovatelských kompetencí, podpora volnočasových aktivit pro pečující rodiče a jejich děti

Lidé ve spolku

Dana Kuldanová pečuje s manželem o syna s kombinovaným postižením a starší zdravou dceru. Vystudovala ekonomii a management, téměř 10 let pracovala v bance. Je zakládající členkou spolku, rozvíjí vize a plánuje.

Jana Šnapková pečuje s manželem o dva syny, z nichž jeden má kombinované postižení. Prošla ekonomickým vzděláním a pracuje jako účetní. Je zakládající členkou spolku a průkopnicí všech inovací.

Magdalena Tomášková pečuje s manželem o syna s kombinovaným postižením. Vystudovala sociální pedagogiku v ČR a v Německu, několik let pracovala v sociálních službách. Pracuje na zkrácený úvazek v neziskové organizaci. Je zakládající členkou spolku a komunikuje verbálně i neverbálně.

Markéta Horáková pečuje s manželem o syna s poruchou autistického spektra. Má zdravotnické vzdělání a praxi ve zdravotnictví jako zdravotní sestra. Je zakládající členkou spolku a dohlíží nad jeho chodem jako revizorka.

Jarmila Neuwirthová pečuje s manželem o dceru s kombinovaným postižením a mladšího zdravého syna. Vystudovala aplikovanou ekologii na Lesnické fakultě ČZU a v tomto oboru také pracovala.

Iva Hejsková pečuje s manželem o syna s DMO. Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, má pestré, více jak 10leté, zkušenosti s dětskou rehabilitací a orientuje se v různých metodách a přístupech fyzioterapie u dětí.

Markéta Sojková pečuje o dceru s genetickou vadou, která způsobuje autismus, středně těžké mentální postižení, mikrocefalii a epilepsii. Má ještě mladšího zdravého syna. Markéta vystudovala informační služby, pracovala 10 let v Microsoftu a 4 roky ve firmě Wunderman, největší komunikační agentuře na českém trhu. Nyní je rodičovské dovolené a ve volném čase se snaží zapojit do činnosti spolku.

Klára Fůsková pečuje s manželem o dvě děti – zdravou dceru a mladšího syna s DMO a interními obtížemi. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Pracovala jako školní psycholog a speciální pedagog na ZŠ a osvětě v oblasti školství a inkluze se věnuje i ve spolku.

Spolupracují s námi

Mlada Komárková – vystudovala ekonomii a v současné době pracuje v neziskové organizaci jako projektová manažerka. Zkušenosti má i ze ziskového sektoru. Se spolkem spolupracuje od jeho založení a má na starosti řízení projektů.

Jana Nikodýmová – vystudovala VŠCHT, absolvovala školu Shiatsu a je Watsu instruktorkou. Má dlouholetou praxi jako instruktor plavání a přes 10 let plave s dětmi s různými druhy postižení. Se spolkem spolupracuje od jeho založení jako lektor plavání.

Napsali o nás

Já o vás vím, že jste odhodlané, odvážné a akční matky… – Miriam Vránová, Spiralis

Sdílet