O nás

Spolek vznikl v prosinci 2017 z původně neformální  svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Seznámili jsme se o pět let dříve na pobytovém kurzu pro klientské rodiny rané péče EDA (dnes EDA cz, z.ú.). Po několika dalších setkáních organizovaných EDOU jsme se začali pravidelně scházet. Impulzem k formalizaci naší skupiny se stala na podzim roku 2017 výzva Nadačního fondu AVAST „Spolu do života“ zaměřená na podporu svépomocných rodičovských skupin. Nyní provozujeme informační web a diskuzní fórum ke vzájemnému sdílení zkušeností. Řešíme malou dostupnost odlehčovacích a asistenčních služeb. Také nabízíme speciální kurzy plavání.

Lidé ve spolku

Dana Kuldanová pečuje s manželem o syna s kombinovaným postižením a starší zdravou dceru. Vystudovala ekonomii a management, téměř 10 let pracovala v bance. Pracuje u daňové poradkyně jako asistent. Je zakládající členkou spolku, rozvíjí vize a plánuje.

Jana Šnapková pečuje s manželem o dva syny, z nichž jeden má kombinované postižení. Prošla ekonomickým vzděláním a pracuje jako účetní. Je zakládající členkou spolku a průkopnicí všech inovací.

Magdalena Tomášková pečuje s manželem o syna s kombinovaným postižením. Vystudovala sociální pedagogiku v ČR a v Německu, několik let pracovala v sociálních službách. Provozuje e-shop a pracuje na zkrácený úvazek v neziskové organizaci. Je zakládající členkou spolku a komunikuje verbálně i neverbálně.

Markéta Horáková pečuje s manželem o syna s poruchou autistického spektra. Má zdravotnické vzdělání a praxi ve zdravotnictví jako zdravotní sestra. Je zakládající členkou spolku a dohlíží nad jeho chodem jako revizorka.

Jarmila Neuwirthová pečuje s manželem o dceru s kombinovaným postižením a mladšího zdravého syna. Vystudovala aplikovanou ekologii na Lesnické fakultě ČZU a v tomto oboru také pracovala.

Iva Hejsková pečuje s manželem o syna s DMO. Vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, má pestré, více jak 10leté, zkušenosti s dětskou rehabilitací a orientuje se v různých metodách a přístupech fyzioterapie u dětí.

 

Spolupracují s námi

Mlada Komárková – vystudovala ekonomii a v současné době pracuje v neziskové organizaci jako projektová manažerka. Zkušenosti má i ze ziskového sektoru. Se spolkem spolupracuje od jeho založení a má na starosti řízení projektů.

Jana Nikodýmová – vystudovala VŠCHT, absolvovala školu Shiatsu a je Watsu instruktorkou. Má dlouholetou praxi jako instruktor plavání a přes 10 let plave s dětmi s různými druhy postižení. Se spolkem spolupracuje od jeho založení jako lektor plavání.

Dokumenty
Sdílet