Pulčíci

Máte dítě s postižením? Rádi byste společný volný čas trávili zábavně a smysluplně, ale nevíte jak? Nabízíme vám plavání speciálně zaměřené na děti s postižením.

Plavání probíhá podobně jako lekce kojeneckého plavání – ve skupině je maximálně 6 dětí, každý plaváček je v bazénu v doprovodu rodiče, který za něj zodpovídá. Program je společný pro všechny (rozcvička na suchu, rozplavání, hry atd.), jednotlivé aktivity jsou však individuálně přizpůsobené schopnostem a dovednostem každého dítěte.

Teplota vody v obou bazénech, kde se plave, je vyšší než 30°C.

Lekce vede zkušená a trpělivá lektorka Jana Nikodýmová, která má dlouholetou praxi v plavání s dětmi s různým druhem postižení.

Kde a kdy plaveme?
Čtvrtek, 18:20 hodinbazén v Rehaklubu Praha Ďáblice.

Neděle, 17 hodinbazén Jedenáctka v Praze Chodov

Cena je 250 Kč za jednu lekci.
Platí se bezhotovostním převodem na účet č. 2601381733/2010.
V případě zájmu o plavání nás kontaktujte pece.bez.prekazek@gmail.com.

Projekt „Podpora plavání dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“ je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

V roce 2020 činí výše nadačního příspěvku 40 380 Kč. Částka bude použita na úhradu nákladů za pronájem bazénů v Rehaklubu a na Valnovce.

Nadační fond Českého rozhlasu - logo
Logo sbírky Světluška
Sdílet