Sociální služby v kontextu osamostatňování dětí se zdravotním znevýhodněním

Poslední únorový den jsme se v rámci projektu Kroky k osamostatňování sešli nad tématem sociálních služeb v kontextu osamostatňování jedince se zdravotním znevýhodněním. Lektorka a case managerka Dita Vojířová nám představila jednotlivé sociální služby a jejich výhody a nevýhody. Dozvěděli jsme se, že optimální věk k osamostatnění jedince se zdravotním znevýhodněním je mezi 26-30 rokem, kdy se člověk ještě zvládá učit nové věci a dobře se adaptuje na nové prostředí….

Pokračovat ve čtení →

V Praze chybí denní stacionáře pro osoby s postižením 16+

Když jsme v roce 2019 mapovali dostupnost odlehčovacích služeb pro nezletilé děti s postižením, rodiče starších dětí nás upozorňovali, že opravdový boj o umístění dítěte do zařízení sociálních služeb začíná teprve když opouštějí denní stacionáře pro děti, speciální školy a další navazující školy, např. praktické. Děsím se, až bude dítě muset opustit stacionář v 15 letech, co budeme dělat. Chci nadále pracovat, ale­­­­ v okolí moc…

Pokračovat ve čtení →

Kolpingova rodina Smečno otevřela odlehčovací službu

Kolpingova rodina nabízí od června 2020 odlehčovací službu pro rodiny dětí s PAS a nervosvalovým onemocněním. Odlehčovací služba je určena rodinám dětí ve věku od 3 do 15 let a probíhá ambulantní formou (pro klienty z celé ČR) nebo terénní formou v domácím prostředí (pro klienty v dojezdové vzdálenosti do 40 km od Smečna). Podrobnější informace naleznete přímo na webu Kolpingovy rodiny. 

Pokračovat ve čtení →

Moje cesta k rané péči

Když se do rodiny narodí dítě s postižením, je raná péče zpravidla první sociální služba, se kterou se rodina setká. Poradkyně rané péče přijede do rodiny, radí, jak s dítětem pracovat, doporučí vhodné hračky a pomůcky. Často je to jediný odborník, se kterým můžete sdílet všechny své obavy týkající se života s postiženým dítětem a který při svých doporučeních zohledňuje celou rodinu a její fungování. Jak ale práce poradkyně…

Pokračovat ve čtení →