Tým Péče bez překážek

K. Fůsková

Klára Fůsková (psychologické poradenství, organizace kurzů)

e-mail: k.fuskova(zavinac)pece-bez-prekazek.cz

Po absolvování humanitních studií na FHS UK studovala psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Studium si zpestřila pobytem v Dortmundu v rámci programu ERASMUS. Po studiu pracovala 5 let v ZŠ Londýnská jako speciální pedagog a školní psycholog v rámci školního poradenského pracoviště. S manželem mají dceru a mladšího syna s DMO a interními obtížemi. Baví ji hledání řešení v neobvyklých situacích a především možnost sdílení každodenní reality s podobně naladěnými lidmi. V Péči bez překážek je od roku 2021, věnuje se zejména psychologickému poradenství a oblasti školství a inkluze.

I. Hejsková

Iva Hejsková (fyzioporadenství)

e-mail: i.hejskova(zavinac)pece-bez-prekazek.cz

Vystudovala obor fyzioterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde zahájila svou profesní cestu jako dětský fyzioterapeut. Následně získala zkušenosti i z rehabilitace na  dospělé ambulanci. Po této profesní dekádě se přestěhovala do Prahy s možností pracovat na Klinice dětské rehabilitace FN Motol, kde se jí podařilo rozšířit a prohloubit si zkušenosti z oboru dětské rehabilitace. Spolu s manželem pečuje o 12 letého syna Ondru, který má na základě předčasného narození a s tím spojenými komplikacemi dětskou mozkovou obrnu s převažujícím tělesným handicapem. Ve volném čase ráda sportuje, baví jí zkoušet různé druhy sportů a s oblibou si zacvičí taiči. Když má možnost, ráda zajde s manželem do divadla, kina nebo na koncert. Do Péče bez překážek přišla v roce 2019 a od roku 2021 poskytuje oficiální online fyzioporadenství pro pečující.

D.Kuldanová

Dana Kuldanová (finance, administrativa a řízení organizace)

e-mail: d.kuldanova(zavináč)pece-bez-prekazek.cz

Vystudovala účetnictví a management a po škole skoro 10 let pracovala v Hypoteční bance jako administrativní pracovník. Od roku 2011 pečuje o syna s těžkým kombinovaným postižením (Pelizaeus-Merzbacher syndrom) a starší zdravou dceru. Má ráda pobyt v přírodě, baví jí četba a ruční práce. V roce 2017 spoluzaložila spolek Péče bez překážek, kde se věnuje především financím, administrativě a správě webu a sociálních sítí.  

M. Mocková

Michaela Mocková (fundraising, advokační práce)

e-mail: m.mockova(zavinac)pece-bez-prekazek.cz

Vystudovala ekologii a životní prostředí (magisterský obor Péče o biosféru) na ČZU v Praze a následně pracovala jak v soukromém sektoru (EMPLA AG spol. s r.o.), tak státním (Ministerstvo životního prostředí ČR). S manželem pečuje o dceru narozenou v roce 2018 s tělesným postižením a staršího zdravého syna. Potřebnou energii nejlépe dočerpává pobytem v přírodě nebo poslechem hudby, také ráda cestuje a chodí do divadla. Jejím velkým tématem jsou sourozenci dětí s postižením, aktivně se věnuje osvětě a cítí velký smysl v pomoci dalším podobně zatíženým rodinám. V Péči bez překážek je od roku 2022, věnuje se zejména fundraisingu.

J. Neuwirthová

Jarmila Neuwirthová (advokační práce)

e-mail: j.neuwirthova(zavináč)pece-bez-prekazek.cz

Vystudovala aplikovanou ekologii na ČZU v Praze. Studium proložila ročním studijně – pracovním pobytem v USA a studiem v Helsinkách v rámci programu ERASMUS. Pracovala v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se podílela zejména na přípravě soustavy evropsky chráněných území NATURA 2000. Od roku 2009 pečuje s manželem o dceru s kombinovaným postižením (syndrom Dravetové). Má také mladšího zdravého syna. Nejlépe si odpočine v sauně a při procházkách v přírodě a se synem vyráží na brusle, kolo nebo lyže. Do Péče bez překážek vstoupila v roce 2018 poté, co se téměř „upečovala“. Naplňuje jí, že může pomáhat i dalším rodinám dětí s postižením. Ve spolku se věnuje zejména advokacii v oblasti prosazování dostupnosti sociálních služeb. Prezentuje spolek na veřejnosti.

M. Sojková

Markéta Sojková (fundraising)

e-mail: m.sojkova(zavináč)pece-bez-prekazek.cz

Vystudovala informační služby a pracovala 10 let v Microsoftu a 4 roky v komunikační agentuře Wunderman. Pečuje o 16 letou dceru s autismem, středně těžkým psychomotorickým postižením a epilepsií a 5 letého syna. Do spolku se přidala v roce 2019, protože jí chyběly dostupné sociální služby, které by jí pomohly sladit práci a péči o dceru se zbytkem rodinného života. Věří, že s aktivním přístupem se dají věci změnit k lepšímu. Ve spolku se věnuje  především advokační práci a fundraisingu.

J. Šnapková

Jana Šnapková (fundraising)

e-mail: j.snapkova(zavináč)pece-bez-prekazek.cz

Má ekonomické vzdělání, 5 let pracovala v developerské společnosti jako účetní. Po deseti letech péče o děti se vrátila do stejné společnosti na částečný úvazek. Spolu s manželem pečuje o 14 letého syna s kombinovaným postižením a staršího zdravého syna. Ráda cestuje a sportuje. Ve spolku Péče bez překážek je od jeho začátku a momentálně se věnuje převážně fundraisingu.

M. Tomášková

Magdalena Tomášková (advokační práce, grantový fundraising)

e-mail: m.tomaskova(zavináč)pece-bez-prekazek.cz

Vystudovala sociální pedagogiku a sociální práci v Praze a v Pasově (Německo). Poté nastoupila do Integračního centra Zahrada v Praze 3, kde pracovala v přímé péči jak se školními dětmi se zdravotním znevýhodněním, tak s mladými dospělými v chráněné dílně v Dolních Počernicích. Po narození syna s vrozenou vývojovou vadou mozku se několik let plně věnovala péči. Později v IC Zahrada vedla pilotní projekt na zapojení dobrovolníků. Založila a provozovala e-shop Tulio se sortimentem pro děti s postižením. Když bylo synovi 7 let, začala pracovat jako účetní v organizaci Cesta domů. V roce 2017 spoluzaložila spolek Péče bez překážek, kde se snaží prosazovat dostupné a kvalitní sociální služby pro rodiny dětí s postižením. Ve spolku se věnuje především advokační práci a grantovému fundraisingu.

Sdílet