Pohádky s piktogramy

O pejskovi a kočičce, pohádka s piktogramyKnížky s piktogramy jsou ideální pro děti, které mají potíže s porozuměním psanému a mluvenému slovu. Čtení je založeno na obrázkovém systému (The Picture Communication Symbols), který vytvořila Roxanna Mayer Johnson. Text je snadno srozumitelný a přizpůsobený jazyku piktogramů. Za účelem snadného čtení je text zbaven symbolických slov, metafor a abstraktních pojmů. Veselé ilustrace Jiřího Kaláčka jsou pojaty maximálně konkrétně, aby podpořily snazší chápání vizuální komunikace. Děti tak mohou mít radost z toho, že vše zvládnou samy a získají tak motivaci a kladný vztah k četbě.

Konkrétně moje dcera má knížky s jí známými příběhy velmi ráda. Pomocí piktogramů se také učí číst ve škole, proto jsem doufala, že zejména knížka O pejskovi a kočičce by ji mohla zaujmout. Ale dceři v tomto případě vadí, že zná přesný text původní pohádky jako básničku (původní knížku jí předčítám již několik let stále dokola) a vadí jí zjednodušený text použitý k piktogramům. Nicméně s knížkou se dále pokoušíme pracovat.

Autorka Vlasta Hurtíková vytvářela krátké příběhy s obrázky svému synovi s autismem od jeho 3 let, protože měl potíže s porozuměním mluvenému slovu. Díky krátkým pohádkám s piktogramy se naučil spoustu slov, pochopil jejich význam a začal je používat v každodenní konverzaci. Protože na českém trhu žádná pohádková kniha s piktogramy v té době neexistovala, vydala autorka v roce 2013 první českou pohádkovou knihu s piktogramy Kocourek Matýsek. V roce 2014 vyšla její druhá kniha Pohádky s piktogramy. Poslední vydanou knížkou (2019) je známý příběh Josefa Čapka – O pejskovi a kočičce – Jak myli podlahu. Přáním autorky je, aby její příběhy pomohly dětem se speciálními vzdělávacími potřebami usnadnit vstup do čtenářského světa.

– jn –

Sdílet