Zapojte se do 2. části výzkumu Aliance pro individualizovanou podporu

Výzkum potřeb osob se zdravotním znevýhodněním pokračuje, tentokrát se zaměřuje na problematiku zdravotních a sociálních služeb. Zapojit do výzkumu se můžete na stránkách https://pruzkum.jankovska.cz/. Dotazník můžete vyplnit do 20. prosince 2020. 

Proč byste se měli zapojit?
Aliance pro individualizovanou podporu (zkráceně AIPP) usiluje o změnu systému podpory a péče pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících. Nový systém chce vystavět na skutečných – a v průběhu života proměnlivých – potřebách lidí, kteří podporu a péči potřebují.

Tím, že popíšete svoje jedinečné zkušenosti a vlastní potřeby, velkou měrou přispějete k tomu, aby nový systém podpory a péče na nikoho nezapomněl a nic důležitého nevynechal!

Sdílet