Jak získat příspěvek na auto

Pokud se chystáte na nákup nového automobilu a máte postižené dítě, můžete požádat stát o příspěvek na jeho koupi. Krátký návod jak na to si můžete přečíst níže.

Jelikož je schvalování příspěvku na pořízení motorového vozidla dlouhodobější proces, začali jsme v dostatečném předstihu podáním žádosti na Úřadu práce (oddělení Dávky pro osoby se zdravotním pojištěním – Příspěvek na zvláštní pomůcku). Podmínky pro získání příspěvku jsou následující: 

  • lze žádat od 3 let věku dítěte
  • znovu čerpat příspěvek je možné po sedmi letech (tato doba se počítá od posledního vyplacení příspěvku nikoliv od posledního schválení či podání žádosti)
  • příspěvek pro dítě do 18ti let se přiznává v plné výši 200.000,- Kč bez nutnosti dokládat výši příjmů rodiny (u osob nad 18 let se výše příjmů rodiny musí dokládat a příspěvek pak činí maximálně 200.000 Kč a se zvyšujícím se příjmem se snižuje. Nejnižší výše dávky je 100.000 Kč)
  • příspěvek na pořízení motorového vozidla spadá do „balíčku“ příspěvků na zvláštní pomůcku, je nutné si tedy ohlídat, kolik máte celkově v „balíčku“ peněžních prostředků, pokud jste již nějaké finance od Úřadu práce využili, např. na nákup schodišťové plošiny, úpravy automobilu, úpravy bytu apod. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000,- Kč (850 000,- Kč pokud byl v této době poskytnut příspěvek na pořízení schodišťově plošiny). Pokud si nejste jisti, určitě je dobré se na tuto skutečnost zeptat pracovníka úřadu.

Úřad práce následně řízení přerušuje a posílá žádost ke schválení k posudkovému lékaři. Ten má na posouzení lhůtu 45 dní, bohužel je však lhůta často mnohem delší z důvodu nedostatečné kapacity posudkových lékařů. Po obdržení rozhodnutí od posudkového lékaře Úřad práce řízení opět obnoví a následuje lhůta, kdy se k rozhodnutí lékaře můžete vyjádřit. Následně by mělo proběhnout schválení příspěvku ze strany Úřadu práce a jeho vyplacení.

Příspěvek by se měl využít do 3 měsíců od výplaty na účet, pokud však koupi automobilu v této lhůtě nestihnete, kontaktujte úřad a požádejte od prodloužení lhůty, to je možné až na 1 rok od výplaty příspěvku.

Hned po podání žádosti na úřadě jsme si vybrali, jaký automobil si chceme pořídit. V případě nákupu nového automobilu je možnost získat slevu od prodejce, pokud dítě vlastní kartu ZTP/P (doporučuji kontaktovat více prodejců, výše slevy se může výrazně lišit). Další možností, jak výslednou cenu automobilu snížit, je požádat Finanční úřad o vrácení DPH. Jsou dvě možnosti jak postupovat a musíte si tedy zvolit, jestli na předání automobilu pospícháte nebo jste ochotni si ještě cca 2 týdny (v našem případě, opět záleží na rychlosti příslušného Finančního úřadu) na nový automobil počkat. V případě, že chcete automobil co nejdříve, zaplatíte prodejci cenu včetně DPH a automobil je hned váš. Následně si pak o vrácení DPH zažádáte. V případě, že se chcete vyhnout placení DPH, můžete prodejci uhradit cenu bez DPH a následně požádat Finanční úřad o převod DPH přímo na účet prodejce (musíte doložit fakturu, Rozhodnutí o přiznání příspěvku z Úřadu práce a žádost, kde uvedete číslo účtu prodejce). V tomto případě ale musíte počítat s tím, že prodejce automobil vydá až po obdržení DPH od Finančního úřadu. Ještě malé upozornění, Finanční úřad vrací DPH pouze do výše 100.000,- Kč.

U nás trval celý proces s Úřadem práce od podání žádosti k vyplacení příspěvku přesně 4 měsíce. Závěrem celého procesu je nutné doložit Úřadu práce fakturu nebo smlouvu o nákupu vozidla a velký technický průkaz a to do 3 měsíců od nákupu automobilu.

Sdílet