Osamostatňování dětí s postižením

U zdravých dětí probíhá proces jejich osamostatňování automaticky. U dětí s postižením tomu tak není. V našich projektech zaměřených na podporu osamostatňování dětí s postižením proto vycházíme z následujících předpokladů:

 • za proces osamostatňování dítěte s postižením nese hlavní odpovědnost rodič (hlavní pečující);
 • pokud rodič nemá téma osamostatnění dítěte s postižením vědomě zpracované, odsouvá řešení na později a tím problém narůstá;
 • každá rodina se nachází v jiné situaci, proto je třeba individuální doprovázení (setkání s psychoterapeutem nad předem danými okruhy);
 • do procesu osamostatňování dítěte je nutné kromě dítěte s postižením zapojit ostatní členy rodiny a je důležité umět jim ho vysvětlit;
 • proces vědomé přípravy na osamostatňování je jen začátek – je také potřeba umět pracovat s dítětem na konkrétních dovednostech, mít plán na finanční zabezpečení dítěte i hlavního pečujícího (matky), najít vhodné sociální služby, ve které bude mít rodič důvěru, mít záložní plán na to, když něco nevyjde nebo bude jinak, atd.

Kroky k osamostatňování

Projekt Kroky k osamostatňování jsme realizovali v letech 2022 – 2023. Cílem projektu bylo provést několik rodin z Prahy a blízkého okolí procesem přípravy na osamostatnění jejich dětí se zdravotním znevýhodněním.

Projekt byl rozčleněn do 3 částí – společná setkání rodičů, individuální psychoterapeutické konzultace (na předem daná témata týkající se osamostatňování) a návštěvy sociálních služeb a praktických škol.

Přehled akcí zrealizovaných v rámci projektu

 • Vyplnění vstupního a závěrečného mapovacího dotazníku
 • Úvodní společné setkání rodičů a psychoterapeutů zapojených do projektu (23. 9. 2022)
 • Setkání s lektorkou Věrou Nováčkovou na téma: Proces osamostatňování u dětí se zdravotním znevýhodněním (11. 10. 2022)
 • Neformální večerní setkání v Café AdAstra (20. 10. 2022)
 • Kurz Profil na jednu stránku s Veronikou Škopovou (9. 11. 2022)
 • Setkání s Mgr. Bělou Bédi na téma: Jaké to je být sourozencem dítěte s postižením (22. 11. 2022)
 • Adventní setkání ve Skautském institutu (8. 12. 2022)
 • Kurz Právní aspekty plnoletosti dítěte se zdravotním znevýhodněním (1. 2. 2023)
 • Neformální setkání v Café AdAstra (14. 2. 2023)
 • Setkání na téma: Přehled sociálních služeb v kontextu procesu osamostatňování (28. 2. 2023)
 • Relaxační muzikoterapeutické setkání s Veronikou Boulterovou (22. 3. 2023)
 • Online webinář „Deprese a pečující“ s Martinou Hazukovou (27. 3. 2023)
 • Setkání se služebně starším rodičem, jehož dítě už žije samostatně (24. 4. 2023)
 • Setkání účastníků projektu (6. 6. 2023)
 • Online webinář „Jak si pomoci v akutní krizi“ s Martinou Hazukovou (27. 6. 2023)
 • Muzikoterapie s Veronikou Boulterovou (29. 11. 2023)

Projekt „Kroky k osamostatňování“ byl realizován v letech 2022-2023 za podpory nadačního fondu Abakus v rámci jejich programu Akcelerátor osamostatňování.

Logo Nadačního fondu ABAKUS
Sdílet