APERIO pořádá bezplatný kurz pro rodiče „NABERTE DECH“

Naberte_dechNěkteré děti či blízké osoby (např. partner, prarodiče) vyžadují více pozornosti a péče, než jiné.

Bohužel se často stává, že partnerský vztah tuto zátěž nevydrží a veškerá zodpovědnost padá na jednoho z rodičů nebo vztah dlouhodobě balancuje na hranici udržitelnosti. 

Také se může stát, že dítě, které je jinak zdravé, začne vyžadovat více pozornosti po rozchodu rodičů.

Pokud je to i váš případ, organizace APERIO otevírá kurz právě pro vás.

PRO KOHO

  • sólo rodiče dětí do 15 let, kteří pečují o blízké osoby s duševními problémy (dítě, partner/ka, rodič, apod.)
  • rodiče, jejichž partnerský vztah je v ohrožení z důvodu duševních problémů partnera/manžela/ dítěte
  • podmínkou účasti je trvalé bydliště v Praze, případně místo pobytu v Praze

Co jsou duševní problémy? Může jít o autismus vašeho dítěte, deprese vašeho partnera nebo Alzheimerovu chorobu u vašich rodičů, tedy onemocnění blízkých osob, které vyžadují vaši péči. Může jít ale i o lehčí problémy – dítě s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), dítě, které se nesmířilo s rozchodem rodičů a reaguje příznaky stresu či zvýšenou úzkostí, nebo dítě s poruchami učení. Pro účast v projektu nevyžadujeme lékařské potvrzení, pouze čestné prohlášení.

KDY – v období od ledna do září 2019

KDE – v Praze (Praha 5-Smíchov, Praha 4-Nusle)

DVA KURZY NA VÝBĚR – oba kurzy pokrývají podobná témata, liší se však délkou a formou.

Kurz NABERTE DECH I. trvá celkem 80 hodin (3 dvoudenní a několik půldenních setkání). Poskytuje více prostoru pro sdílení a více času pro specifická témata dotýkající se života s osobami s duševními problémy (např. komunikace s ostatními členy rodiny, sebepéče, dávky a pomoc státu a další). Koná se od dubna do září 2019.

Kurz NABERTE DECH II. trvá celkem 50 hodin (1 dvoudenní a několik půldenních setkání). Navíc je nabídnut on-line program (v rozsahu cca 30-40 hodin). Tento kurz se pro vás hodí v tom případě, že máte méně flexibility či času navštěvovat prezenční setkání, a zároveň jste ochotný/á věnovat čas samostatnému učení online. Předpokladem využití on-line programu jsou základní uživatelské znalosti práce na počítači, PC nebo tablet, přístup k internetu. Obsahově není online program nijak náročný, nejedná se o klasický kurz, spíše o zdroj informací a cvičení, ke kterým se můžete kdykoli vracet. Koná se od ledna do června 2019.

V obou programech máte také možnost využít bezplatného právního či psychologického poradenství a koučování.

VÍCE O KURZECH

S námi se naučíte především, jak lépe pečovat o sebe, komunikovat se svým okolím a být tak i lepším rodičem pro své děti. Kurz je bezplatný, prakticky zaměřený a vedou jej zkušení odborníci. Přispějeme vám i na hlídání dětí v době konání kurzu.

Kurz vám pomůže zorientovat se ve vaší situaci, ať je jakkoli složitá. Poznáte také další rodiče, kteří řeší podobné situace jako vy.

Témata kurzů:

  • posílení psychické odolnosti – zvládání stresu, relaxační techniky, sebevědomí, péče o sebe, organizace času, sdílení s ostatními
  • jsme rodina, i když jsme třeba jiní – o komunikaci v rodině i mimo ni; postupy, které vám usnadní vztahy s okolím i s členy vaší rodiny
  • svět práce – jaká práce je pro vás ta pravá, praktické rady a nácviky, osobní koučování
  • právní minimum – dozvíte se, jak se orientovat v možnostech pomoci od státu a na co máte nárok
  • rodinné finance – jak zvládat rodinný rozpočet a nezadlužit se

Programy NABERTE DECH jsou šité na míru sólo rodičům a rodičům v náročných životních situacích. Setkávat se budete v malé skupině max. 15 účastníků.

S rodiči v kurzu jednáme s maximálním respektem k jejich situaci.

Kurz je díky grantové podpoře nabízen zdarma.

Informační leták ke kurzu si můžete prohlédnout zde: Aperio_Naberte dech

Pokud vás nabídka oslovila, můžete se na kurz registrovat zde.

Sdílet