Metody alternativní a augmentativní komunikace

Jana Šarounová: Metody alternativní a augmentativní komunikaceV knihovně jsem si půjčila knihu Metody alternativní a augmentativní komunikace (dále jen alternativní komunikace nebo AAK), kterou napsala Jana Šarounová a kolektiv (knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2014, ISBN 978-80-262-0716-0). Sami autoři uvádí, že „publikace si klade za cíl uceleně shrnout teoretické poznatky i praktické zkušenosti, které autoři knihy během své práce s alternativní komunikací nasbírali.“ Troufám si tvrdit, že se jim to povedlo.

V úvodní části knihy (kapitola 1) je srozumitelně vysvětleno, co to alternativní komunikace je a komu je vlastně určená. Další kapitola (kapitola 2) obsahuje přehled různých metod AAK. Jednotlivé metody jsou přehledně rozděleny do skupin, a to na:

  • metody bez využití pomůcek, zejména znakování – makaton, znaky podle Anity Portmen
  • metody s využitím netechnických pomůcek, tj. pomůcek, které ke svému provozu nepotřebují elektrický proud ani napájení z baterie – komunikační tabulky, fotografie, kartičky se symboly
  • metody s využitím technických pomůcek, tj. komunikátorů, tabletů a počítačů – zde jsou uvedené jak konkrétní programy pro různé informační systémy (MAC, Windows, IOS, Android) tak i různé technické pomůcky pro usnadnění práce s počítačem (speciální klávesnice, myši, hlasové vstupy a výstupy atd.)

Další část knihy (kapitola 3) je již přímo zaměřená na výběr vhodné slovní zásoby a na možné způsoby nácviku AAK.

V poslední části knihy (kapitoly 4 – 9) jsou pak probraná specifika použití AAK u různých skupin uživatelů, jako jsou malé děti, osoby s tělesným postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kombinovaným postižením.

Kniha je přímo prošpikovaná příklady z praxe a pozitivně hodnotím i velké množství fotografií. Jsou sice jen černobílé a nepříliš kvalitní, ale bohatě stačí k tomu, abyste si udělali konkrétní představu o příslušné metodě AAK.

Netvrdím, že díky knize začnete s vaším dítětem rychle komunikovat. Rozhodně si ale uděláte poměrně jasnou představu, jaké máte v oblasti AAK možnosti, a také na co se zaměřit při vytváření slovní zásoby.

Knihu bohužel nelze koupit, protože celý náklad už je rozebraný (informace z dubna 2018 přímo z Portálu), je možné jí zapůjčit v knihovnách.

-dk-

Sdílet