Návrh plánu rozvolnění opatření v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo návrh plánu, podle kterého se budou postupně rozvolňovat opatření zavedená v sociálních službách kvůli COVID-19.

Pondělí 27. dubna
– Otevření nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizačních služeb (SAS) pro rodiny s dětmi v bezkontaktní formě, tedy po telefonu a elektronicky.

Pondělí 11. května
– Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní formě, a to v přirozeném prostředí uživatelů.
– Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě v bezkontaktní podobě.
– Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři.

Pondělí 25. května
– Otevření týdenních stacionářů v omezeném režimu pro všechny potřebné.
– Otevření SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením v terénní formě.
– Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi v terénní a ambulantní formě.
– Otevření denních stacionářů v omezeném režimu pro cílovou skupinu děti a mládež.

Pondělí 8. června
– Otevření denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě seniorů v omezeném režimu.
– Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.
– Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Kompletní znění plánu naleznete na webu MPSV.

Sdílet