Noc důstojnosti 2024

V pondělí 8. ledna 2024 večer proběhla v Praze a na dalších místech České republiky již druhá Noc důstojnosti. Společně s dalšími organizacemi jsme uctili památku Doroty Š. a zhodnotili, jaké změny přinesl uplynulý Rok důstojnosti. 

Na zdi budovy je nalepený leták s obličejem dívky a nápisem Dorota Šandorová. Pod letákem na zemi je rozsvícená lucerna, květiny a svíčky. Kolem svíček klečí 3 postavy, které zapalují další svíčky.

Na akci kromě našeho spolku Péče bez překážek vystoupili zástupci organizací:

 • Jednota pro deinstitucionalizaci
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
 • Tudy Tam
 • Rytmus – od klienta k občanovi
 • Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
 • Aliance pro individualizovanou podporu
 • Centrum pro komunitní práci Střední Čechy
 • Asistence
 • Děti úplňku

Kromě drobných posunů a úspěchů se mluvilo hlavně o přetrvávajících problémech, se kterými se lidé s mentálním postižením a pečující potýkají, jako jsou:

 • nedostupnost kvalitních sociálních služeb všeho druhu (prakticky všude a zvláště ve venkovských částech republiky)
 • nedostatečná podpora lidí s postižením, aby mohli zůstat v domácím prostředí
 • chybějící termíny, do kdy má být utlumena činnost velkých ústavů
 • rostoucí tlak na efektivitu sociálních služeb, který jde často proti lidské důstojnosti klientů těchto služeb
 • omezování svéprávnosti u lidí s mentálním postižením, ke kterému dochází automaticky a v rozporu s platnými právními předpisy

Zástupkyně Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec informovala o změnách, které proběhly v zařízení, kde Dorota Š. před několika lety zemřela – snížení počtu klientů a zároveň navýšení počtu pracovníků, pravidelné vzdělávání pracovníků a zavádění principů PBS (podpora pozitivního chování) do práce s klienty. 

Naše kolegyně Jarmila Neuwirthová mluvila o nedostatku sociálních služeb, na který narážíme v průběhu celého dosavadního života našich dětí s postižením a o obavách z budoucnosti, kdy (pokud se něco zásadně nezmění) našim dětem reálně hrozí umístění v některém z pražských příhraničních ústavů. Celý proslov najdete najdete zde v článku.

Na závěr vystoupili i zástupci politiků – zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm a také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. 

Mezi přihlížejícími jsme kromě řady známých tváří ze spřátelených organizací zahlédli také náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka, se kterým jsme v loňském roce řešili téma větší provázanosti zdravotní a sociální péče. 

Noc důstojnosti v médiích:

Další informace o této akci najdete na webu Roku důstojnosti.

Sdílet