Novinky v pražské individuální bezbariérové dopravě od ledna 2022

nový jednotný design aut, která budou od ledna 2022 poskytovat v Praze individuální bezbariérovou dopravu

Dne 20. října 2021 se konala informační schůzka k individuální bezbariérové dopravě, která v Praze začne fungovat od 1. ledna 2022. Schůzky se zúčastnili pražský radní Adam Scheinherr, zástupci ROPIDu, který bude celou dopravu zastřešovat, a zástupci dopravců, které budou dopravu provozovat (VEGA Tour a Lutan).

Doprava bude poskytována jako sociální služba (tj. nezávisle na Dopravním podniku) a bude určena držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří mají trvalý pobyt na území hlavního města Prahy. Podmínka trvalého pobytu vyvolala bouřlivé nesouhlasné reakce. Dle vyjádření zástupců magistrátu a ROPIDu se ale nejedná o žádnou novinku, podmínka platí již více než 10 let (její nedodržování ze strany stávajících dopravců je věc jiná). Seznam obsluhovaných míst se ale nemění, vozy budou zajíždět i do Středočeského kraje. O dopravě klientů s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji, kteří dojíždí do Prahy a dopravu využívali, se bude jednat (termín jednání ale zatím nebyl stanoven).

Jak objednat dopravu?

Krok 1 – registrace – zadáte osobní a kontaktní údaje klienta (přepravované osoby) a číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P. Registrovat se můžete už teď prostřednictvím webového formuláře: https://www.bezba.cz/registrace. Do poznámky napište všechny důležité informace – zda jste stávající uživatel služby (kdo vás vozil, kam a jak často), zda budete pro dítě potřebovat asistenta, jaká jsou specifika dítěte atd. 

Krok 2 – objednávka konkrétní jízdy (kdy, odkud a kam chcete jet) – bude možné zadat telefonicky, e-mailem nebo nově také prostřednictvím webového formuláře.

Ceny a platba za službu

Platit se bude každá jízda jednotlivě buď před jejím zahájením nebo na konci. Kromě plateb v hotovosti bude nově možné platit kartou.

Cena za jednotlivou jízdu po Praze bude 30 Kč pro dítě a 50 Kč pro dospělou osobu. Cesta z/do Středočeského kraje bude stát 40 Kč pro dítě a 70 Kč pro dospělou osobu. Kompletní ceník najdete na webu: https://www.bezba.cz/cenik

Stručný přehled největších změn

  • více vozů (35 místo stávajících 27)
  • bude fungovat centrální dispečink jako společné kontaktní místo pro oba dopravce (bude mít stálý přehled o všech vozech a bude tak moci lépe koordinovat jízdy) 
  • možnost platby kartou
  • možnost objednání jízd prostřednictvím webového formuláře

Co by vás ještě mohlo zajímat?

Kvůli ochraně osobních údajů nemohou stávající dopravci automaticky předat informace o klientech novému poskytovateli služby, tj. všichni zájemci o službu se musí registrovat. 

Někteří zaměstnanci stávajících dopravců přechází k novým dopravcům, takže je možné, že narazíte na známé tváře. 

Pro přepravu budou využívána auta několika velikostí, ale v jednotném designu. Auta budou maximálně 7 let stará.

V současné době probíhá nábor pracovníků. Organizace NAUTIS pomůže se zaškolením řidičů a asistentů pro práci s osobami s poruchou autistického spektra.

Kvůli změnám se nyní doprava objednává od ledna, následně se bude objednávat na školní rok, jako tomu bylo dříve.

V prosinci by měly proběhnout testy vozidel v ostrém provozu, aby zejména klienti s poruchou autistického spektra měli možnost zvyknout si postupně na změnu.

Kam pro další informace?

www.bezba.cz

bezbadoprava@ropid.cz

tel.: 234 704 572

Sdílet