Rozhovor s ředitelkou Ivanou Hejlovou o nové odlehčovací službě

Budova, kde bude poskytována odlehčovací službač

Bedlivě sledujeme blížící se otevření nové odlehčovací služby v Praze 10 v blízkosti parku Grébovka. Jak pokračují přípravy a kdy bude služba otevřená jsme se zeptali paní Ivany Hejlové, ředitelky Dětského centra Paprsek, které bude novou odlehčovací službu provozovat.

V bytě poblíž parku Grébovka se připravuje otevření nové odlehčovací služby pro děti s kombinovaným postižením od 3 -18 let. Můžete nám říct, jak běží přípravy? Už se služba „zabydluje“?

Přípravy jsou v plném proudu. DC Paprsek podepsalo nájemní smlouvu na nebytový prostor s Prahou 10 a získalo klíče od krásného přízemního prostoru na adrese U Vršovického nádraží 30/30. Rovněž má Paprsek novou odlehčovací službu již zaregistrovanou a evidovanou v registru poskytovatelů sociálních služeb. Dalo by se tedy říci, že všechny administrativní kroky jsou splněny a nyní se plně věnujeme vybavení prostoru a sestavení nového týmu pracovníků. Věřím, že to nejtěžší a časově nejnáročnější máme za sebou a nyní si už můžeme užít i tu pěknou část plánování a vybavování nových prostor potřebnými pomůckami.

Jak bude služba vypadat?

V Grébovce se budou poskytovat dva typy odlehčovací služby. V současné chvíli je zaregistrována ambulantní odlehčovací služba, která bude poskytována ve všední dny a o víkendu v době od 8.00 do 20.00 hod. Kapacita služby jsou tři klienti. Rodiče budou mít předem nasmlouvaný den nebo více dnů, kdy mají zájem službu využít. V daný den nám své dítě po dohodě se službou přivedou a nejpozději ve 20.00 hod si dítě vyzvednou. Strava pro klienty bude zajištěna.

Jakmile se podaří zkolaudovat prostor v Grébovce na byt, rozšíří DC Paprsek odlehčovací službu i na pobytovou, což je dlouhodobý a vlastně i primární cíl Paprsku. Rozdíl mezi ambulantní a pobytovou odlehčovací službou je ten, že u pobytové služby je zajištěna péče 24 hodin 7 dnů v týdnu, kdežto u ambulantní je zajištěna pouze přes den. Možnost využívat pobytovou službu by mohly rodiny mít od jara 2022.

V tuto chvíli se budeme s dětmi poznávat, děti se budou adaptovat na nové prostředí a tým pracovníků poskytující péči a následně by zde mohly být i delší dobu, např. týden, podle toho, jak bude rodina potřebovat pomoci s péčí a také podle volné kapacity služby.

Už víte, kdy přesně se začne služba poskytovat?

Přesný den ještě nebyl stanoven, ale rádi bychom službu začali poskytovat v druhé polovině listopadu. Jak už jsem říkala, tak v současné době jsou přípravy na otevření služby v plném proudu. Trošku nás brzdí vyprodané sklady, ale každý kus vybavení se dá nahradit, případně dokoupit později 😊. Nejdůležitější je, aby byl tým pracovníků proškolen a připraven poskytovat péči novým klientům.

Co mají rodiče dělat v případě, že mají o službu zájem?

Pokud mají rodiče dítěte ve věku 3 – 18 let zájem o poskytování sociální služby a mají trvalé bydliště v Praze, musí kontaktovat kolegyni koordinátorku Barboru Benešovou ideálně mailem na adrese barbora.benesova@dcpaprsek.org nebo tel: 601 693 467, která si se zájemcem domluví osobní schůzku. Rodiče i jejich dítě (úvodní schůzky by se mělo účastnit i dítě, které bude službu využívat – pozn. redakce) si mohou prohlédnout prostory, ve kterých bude služba poskytována, získají základní informace o poskytované službě a v případě zájmu rovnou na místě vyplní přihlášku. Na osobní schůzce je prostor zodpovědět všechny dotazy, připravit finanční kalkulaci služby a od rodičů získat potřebné informace pro poskytování kvalitní a bezpečné služby. Na základě schůzky, získaných informací a shlédnutí prostoru se mohou rodiče svobodně rozhodnout, zda je služba pro ně a jejich dítě vhodná či nikoli.

Děkujeme za rozhovor.

Sdílet