Odlehčovací služba Grébovka byla slavnostně otevřena

V úterý 14. prosince 2021 proběhlo slavnostní otevření nové Odlehčovací služby Grébovka v Praze 10. A protože jsme na této slavnostní akci nesměli chybět, přinášíme vám krátkou reportáž. 

řečníci na tiskové konference při příležitosti slavnostního otevření Odlehčovací služby Grébovka. Zleva ředitelka DC Paprsek Ivana Hejlová, zástupkyně Péče bez překážek Jarmila Neuwirthová, radní pro sociální oblast MČ Praha 10 Michal Kočí a pražská radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová
účastníci tiskové konference, zleva I. Hejlová, J. Neuwirthová, M. Kočí a M. Johnová

Při příležitosti otevření proběhla krátká tisková konference, na které promluvili pražská radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová, radní pro sociální politiku z městské části Praha 10 Michal Kočí, ředitelka Dětského centra Paprsek Ivana Hejlová a zástupkyně rodičů a našeho spolku Jarmila Neuwirthová. 

Radní Milena Johnová zmínila mimo jiné další plány magistrátu v oblasti rozvoje sítě odlehčovacích služeb na území hlavního města. Nové odlehčovací služby by měly vzniknout již příští rok v Praze Strašnicích pro věkovou kategorii nad 18 let (pod Centrem denních služeb Vlašská) a v Praze Zbraslavi (pod hlavičkou Centra Charlotty Masarykové), od ledna 2023 by měla fungovat odlehčovací služba v Praze Veleslavíně (pod Dětským centrem Paprsek) a také se chystá výstavba nového objektu v Praze Hrdlořezích. 

Další záměry MHMP v oblasti rozvoje odlehčovacích služeb pro děti s postižením v Praze
další plány rozvoje sítě odlehčovacích služeb v Praze

Radní pro sociální oblast z Prahy 10 Michal Kočí stručně promluvil o historii domu, kde se nová odlehčovací služba nachází. Zmínil také problémy, které spuštění odlehčovací služby předcházely. 

Ředitelka Ivana Hejlová představila Dětské centrum Paprsek, jeho historii i současnost a aktuálně poskytované služby. Poté představila novou odlehčovací službu, jak funguje teď v ambulantní formě (pondělí – neděle, 8 – 20 hod.) a jak bude fungovat jako pobytová s možností přespání dětí (po rekonstrukci prostor, která proběhne začátkem příštího roku).

Jarmila Neuwirthová jako zástupce našeho spolku a zároveň jako jeden z rodičů, kteří novou odlehčovací službu již využívají, sdílela zkušenosti s hledáním odlehčovací služby pro svoji dceru. Kromě toho mluvila o přínosech využívání odlehčovacích služeb nejen pro rodiče, ale i pro samotné děti s postižením. 

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský na slavnostním otevření Odlehčovací služby Grébovka
uživatelé nově otevřené odlehčovací služby

Slavnostního otevření se mimo výše uvedených řečníků zúčastnili také zakladatel DC Paprsek Jaroslav Šturma, ředitelka střediska DAR Monika Janíková, starosta Prahy 7 Jan Čižinský a předsedkyně výboru pro sociální politiku Eva Horáková a další. Potěšila nás také účast několika zástupců organizací, které náš spolek dlouhodobě podporují – Kateřina Kotasová z Nadačního fondu ABAKUS, Štěpán Drahokoupil z Advokačního fóra Nadace OSF a Jolana Turnerová, ředitelka organizace Spiralis.

Sdílet