O respektu a toleranci

Facebookem nedávno proběhla zpráva o tom, že Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve 4. stupni závislosti. Vláda v demisi senátní návrh 23.5. 2018 zamítla. Zda bude návrh schválen Poslaneckou sněmovnou, je zatím nejisté. Přesto se dá říct, že se jedná o dobrou zprávu – senátoři zřejmě pochopili, že stávající výše příspěvku na péči často nestačí na úhradu nezbytných asistenčních služeb. Pokračovat ve čtení →

Co může ergoterapie nabídnout dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám – 2. část

V úvodním článku o ergoterapii jste se mohli seznámit s tím, co je ergoterapie a na co se ergoterapeut zaměřuje během prvního setkání s dítětem a jeho rodiči (toto setkání může být označováno také jako vstupní vyšetření). Po vstupním vyšetření by mělo následovat již zmiňované vytvoření plánu terapie (krátkodobé a dlouhodobé) a stanovení cílů. Pokud možno s ohledem na priority rodičů. Pokračovat ve čtení →

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový portál pacientských organizací

Pacientům a pacientským organizacím je určen nový portál, který spouští Ministerstvo zdravotnictví. Pokračuje tak v naplňování svého dlouhodobého cíle ministerstvo více otevřít pacientům a věnovat se jejich potřebám. Součástí portálu je mj. databáze pacientských organizací, která poslouží pacientům a jejich blízkým či pečujícím osobám. Jsou zde zveřejněny i aktuální informace o Pacientské radě, jejímž prostřednictvím jsou pacienti zapojováni do tvorby zdravotnických politik. „Portál pacientských organizací je dalším velkým krokem dopředu ministerstva směrem k pacientům. Vůbec poprvé pacientům nabízíme seznam pacientských organizací, na které se mohou obrátit, a informace o tom, co ministerstvo v této oblasti aktuálně řeší a do čeho pacienty zapojuje na jednom místě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nový portál naleznete zde: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz

zdroj: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR

Co může ergoterapie nabídnout dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám – 1. část

Ergoterapie nabízí podporu rozvoje v jednotlivých oblastech vývoje dítěte. Uplatňuje se převážně formou her nebo činností, které jsou pro dítě vzhledem k jeho věku zajímavé, motivující a zároveň splňují roli terapie rozvoje dítěte, k určitým cílům, které jsou stanoveny na základě prvního (prvních) setkání s dítětem a jeho rodiči. Pokračovat ve čtení →

Toník Š.

Toník Š.Dobrý den,

ráda bych Vám zde popsala příběh naší čtyřčlenné rodiny, jehož hlavním hrdinou je syn Antonín. Narodil se nám před devíti lety k tehdy téměř tříletému synovi Adamovi. Bohužel již jeho příchod na svět nezačal idylicky…

Pokračovat ve čtení →