Podpořte společně s námi petici za odstranění diskriminace dětí se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin

V Péči bez překážek jsme přesvědčeni, že všechny děti mají právo vyrůstat v rodinách. A týká se to i dětí se zdravotním znevýhodněním, kterých se jejich vlastní rodiče a rodiny z různých důvodů vzdali.

Proto jsme se rozhodli podpořit níže uvedenou Petici za odstranění diskriminace dětí se zdravotním postižením a sourozeneckých skupin organizace Spirit2018, z.s.

Znění petice

My, níže podepsaní, vítáme přijetí novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která s účinností od 1.1. 2025 zamezuje umísťování děti mladších tří let do ústavní péče.

Zároveň jsme přesvědčeni, že tato novela diskriminuje děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny. Práva dětí jsou chráněna mezinárodními úmluvami i právními předpisy České republiky. Podle Úmluvy o právech dítěte je rodina respektována jako základní jednotka společnosti a jako přirozené prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet všichni její členové, zejména pak děti. Dle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením mají všichni právo vést důstojný a co nejvíce nezávislý život bez sociálního vyloučení. Novela děti se zdravotním postižením a sourozenecké skupiny dětí ze zákazu umísťování do ústavní péče výslovně vyjímá, čímž dál dovoluje, aby byly do ústavní péče dávány.

V souladu s názory odborníků z řad psychologů, neurologů, pediatrů a dalších odborníků jsme přesvědčeni, že je v nejlepším zájmu zdravého psychosociálního vývoje všech dětí, aby vyrůstaly v rodinách, kde jim bude věnována tolik potřebná individuální péče.

Domníváme se, že inkriminující část novely jde proti právům dětí se zdravotním postižením a sourozeneckým skupinám a porušuje tak princip rovnosti před zákonem. Vyzýváme tímto Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby diskriminaci odstranil. 

Petici můžete podpořit prostřednictvím portálu Petice.com.

Sdílet