Praha 10 přispívá dětem na osobní asistenci

Městská část Praha 10 formou finančního daru přispívá na osobní asistenci dětem s těžkým zdravotním postižením, které navštěvují základní nebo speciální školu. Asistentem může být i sám rodič. Výše daru je 10.000 Kč za pololetí pro děti navštěvující speciální školu a 22.500 Kč za pololetí pro děti navštěvující školu, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením. 

Podmínky získání daru jsou následující:

  • trvalý pobyt dítěte na Praze 10
  • dítě je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P
  • plnění školní docházky denní formou
  • neplatí pro přípravný stupeň

Pokud uvedené podmínky splňujete, kontaktujte Sociální odbor Úřadu MČ Praha 10, oddělení sociální práce, Vršovická 68/1429, budova B, 1. patro, kancelář 124, paní Oraská Pavlína Bc.

Postup je takový, že ve škole si necháte potvrdit Žádost o poskytnutí finančního daru na uvedené pololetí (získáte na výše uvedeném úřadu nebo stáhnete na internetu), kterou doručíte na Úřad MČ Praha 10 a na konci pololetí zašlete mailem naskenované vysvědčení.

Zdroj informací: http://socialniportal.praha10.cz/socialni-a-zdravotni-oblast/oblast-socialni/projekty-mc-v-socialni-oblasti/financni-dary-pro-deti-s-tezkym-zdravotnim-postizenim.aspx

– jš –

Sdílet