Sebeobsluha u dětí se zdravotním znevýhodněním – pozvánka na seminář

Zveme Vás na seminář zaměřený na podporu a rozvoj soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním (zejména oblast příjmu potravy, hygienu, toaletu, přesuny, oblékání/svlékání. Dále na úpravu či adaptaci prostředí, ve kterém dítě žije, tak aby odpovídalo jeho potřebám. Do této oblasti patří také doporučení kompenzačních pomůcek či adaptace stávajících, které dítě využívá. 

Lektor:                 Mgr. Veronika Vítová, registrovaný ergoterapeut
Termín konání:  sobota 18. ledna 2020, 9:00 – 16:30
Místo konání:     IC Zahrada, U zásobní zahrady 2445/8, Praha 3
Účastnický poplatek:  100 Kč

Přihláška:             https://forms.gle/N19jrJzMh27roG9F8

Obsah semináře se bude odvíjet podle témat a otázek účastníků. Cílem semináře jsou konkrétní výstupy pro jednotlivé děti a rodiny dle jejich potřeb a návrh jednotlivých kroků, jak dosáhnout maximální míry soběstačnosti.

Seminář je bez účasti dětí.

Pozvánka na seminář

Organizaci semináře finančně podpořil: Život dětem - logo

 

 

Sdílet