Tisková zpráva: Rodiče dětí s postižením hodnotí s rozčarováním první rok pražské koalice

Nulový rozvoj komunitních pobytových služeb pro lidi s postižením na území hlavního města, schválená výstavba nového pavilonu v Krásné Lípě, tedy daleko od Prahy, zastavený projekt case managementu, tedy průvodce péčí, který spojuje odborníky a služby k stabilizaci životní situace a posílení lidí, aby využívali své schopnosti a zvládali vlastní život. To jsou podle rodičů dětí s postižením ze spolku Péče bez překážek jen některé negativní příklady z prvního roku fungování pražské koalice. 

Aktuální “pražská vláda” má za sebou rok ve vedení radnice. Spolek rodičů dětí s postižením, Péče bez překážek, tento rok hodnotí jako promarněný (viz příloha dále v textu). V Praze nevznikají komunitní pobytové služby, projekt case managementu byl zastaven a pražská koalice plánuje nové investice do velkých ústavů mimo Prahu. A to přesto, že Alexandra Udženija těsně před svým zvolením v únoru 2023 prohlásila, že “Kvalitní péče musí být pro Pražany dostupná primárně v Praze, tedy tam, kde většina z nich strávila celý svůj život.” Místo toho nyní plánuje výstavbu nového pavilonu v Krásné Lípě. “Tato praxe je pro nás, rodiče dětí s postižením, zcela nepřijatelná”, říká Jarmila Neuwirthová ze spolku Péče bez překážek a pokračuje: “Naše děti jsou zvyklé žít v Praze, mají zde svou rodinu, příbuzné, známá a oblíbená místa. Vzhledem ke svému postižení jsou často na obojí velmi fixovány. Přejeme si, aby se mohly osamostatnit jako ostatní, ale chceme s nimi zůstat v kontaktu. Nedostupnost sociálních služeb a nemožnost sdílené péče nás však žene na kraj propasti – pečovat až do totálního vyčerpání nebo se dítěte zřeknout a poslat ho do ústavu kdesi v pohraničí”. 

I když v prosinci 2023 Rada i Zastupitelstvo hlavního města schválily nákup objektu v Praze Hloubětíně pro vybudování denního stacionáře pro klienty s mentálním postižením, míst v denních stacionářích je potřeba mnohem víc (viz zpráva spolku Péče bez překážek z roku 2021). Je velmi smutné pozorovat, že tak bohaté město jako je Praha, neumí nebo nechce podpořit rodiny dětí s postižením, aby mohly žít důstojný život.

Přitom programové prohlášení Rady HMP uvádí: „Finančně spravedlivý a stabilní systém podpory sociálních služeb zajišťující pomoc a podporu potřebným osobám budeme dotvářet a udržovat primárně na území Prahy. Podpoříme tvorbu nových kapacit komunitních pobytových a odlehčovacích služeb, poskytujících služby rodinám i dětem se zdravotním postižením s vysokou intenzitou potřeby péče (například osoby s PAS+)“. 

Rodiče ze spolku Péče bez překážek jsou zklamaní: “Navzdory slibům paní náměstkyně Udženija se situace rodin dětí s postižením v Praze nezlepšila” hodnotí Neuwirthová.

Kontakt: Jarmila Neuwirthová, tel.: 725 771 331, j.neuwirthova@pece-bez-prekazek.cz 

Příloha tiskové zprávy: hodnocení spolku Péče bez překážek 

Hodnotíme záporně:

Na konci června 2023 přestal na magistrátu fungovat case management, tedy průvodce péčí, který spojuje odborníky a služby k stabilizaci životní situace a posílení lidí, aby využívali své schopnosti a zvládali vlastní život. Ten poskytoval klíčovou podporu zejména pro lidi s chováním náročným na péči a jejich pečující. O obnovení jeho fungování se jedná. V lednu proběhla schůzka zástupců sociálního odboru a zástupců uživatelů case managementu s předsedou výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Pavlem Marešem, na které se řešily možné varianty poskytování case managementu a jejich výhody a nevýhody. Stále ale není jasné, kdy a v jaké podobě bude poskytování case managementu v Praze obnoveno. 

Hodnotíme velmi záporně:

Navzdory slibům o rozvoji pobytových služeb komunitního typu na území Prahy jsme nezaznamenali žádné schválené materiály, které by se týkaly nových projektů tohoto typu. Ani nebyla schválena žádná strategie, která by naznačovala, jakým způsobem chce vedení hlavního města řešit nedostatečné kapacity pobytových služeb na svém území.

Rada hlavního města v prosinci schválila výstavbu nové budovy pro 10 klientů v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa. Podle veřejně dostupného materiálu je cílem “příprava bydlení pro současné klienty Domova se zvláštním režimem, kteří by mohli projevit zájem o změnu služby z Domova se zvláštním režimem na službu Chráněné bydlení.” Nikde ale není výslovně uvedeno, že po přesunu klientů do nové budovy dojde ke zrušení uvolněných lůžek. Naopak je pravděpodobné, že místa budou obsazena novými klienty z Prahy (kvůli nedostatku kapacit na území hlavního města).

Hodnotíme neutrálně (jedná se z velké části o výsledek práce minulého vedení radnice):

V průběhu posledních 12 měsíců začaly v Praze fungovat 3 odlehčovací služby pro děti s postižením a jejich rodiny, dvě z nich jsou ale výsledkem práce minulého vedení radnice a ta třetí vznikla hlavně díky vstřícnosti poskytovatele, který vyhověl přání pečujících rodičů ohledně rozšíření služeb.

  1. Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové od března 2023 nabízí dětem s postižením ve věku 3-12 let odlehčovací službu bez možnosti přespání v Praze Zbraslavi
  2. Hornomlýnská, o.p.s. začala v létě 2023 poskytovat krátkodobé pobyty s přespáním dětem s postižením ve věku 3-18 let v bytě Kodymovka v Praze 13
  3. Dětské centrum Paprsek v listopadu 2023 slavnostně otevřelo odlehčovací službu v Praze Veleslavíně pro klienty ve věku 16-45 let. Tato odlehčovací služba nabízí pobyty s přespáním i bez přespání. 

Hodnotíme kladně:

RadaZastupitelstvo hlavního města schválily v prosinci nákup objektu v Praze Hloubětíně pro vybudování denního stacionáře pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra ve věku 35-50 let. Z výzkumu organizace Péče bez překážek z roku 2021 ale vyplývá, že v Praze chybí cca 100 míst v denních stacionářích pro mladé lidi s postižením po ukončení povinné školní docházky. 

Sdílet