Zahájení projektu „Kroky k osamostatňování“

Společným setkáním rodin a psychoterapeutů dnes oficiálně začal projekt “Kroky k osamostatňování”. Cílem projektu je provést 12 rodin z Prahy a blízkého okolí procesem přípravy na osamostatnění jejich dětí se zdravotním znevýhodněním. 

pohled do místnosti plné lidí, kteří sedí na židlích uspořádaných do půlkruhu

Rodiny zapojené do projektu absolvují několik individuálních konzultací s psychoterapeutem. Během nich proberou klíčová témata související s budoucností a osamostatňováním svých dětí. 

Souběžně s individuálními konzultacemi budou probíhat společné aktivity – semináře k dané tematice a návštěvy vytipovaných zařízení sociálních služeb. Na konci projektu budou mít pečující rodiny jasnější představu o budoucnosti svých dětí se zdravotním znevýhodněním, nebudou se jí tolik obávat, a budou moci aktivněji pracovat např. na poptávání sociálních služeb nebo nácviku potřebných dovedností. 

Prostory pro setkání nám bezplatně poskytl Pacientský Hub MZČR. Děkujeme!

Projekt „Kroky k osamostatňování“ je realizován v rámci programu Akcelerátor osamostatňování podpořeného Nadačním fondem Abakus.

Sdílet