Odlehčovací služby očima pečujících

Titulní strana výzkumné zprávyJaká zásadní zjištění přineslo dotazníkové šetření, které probíhalo na jaře letošního roku a v rámci kterého jsme získali  914 dotazníků od rodičů dětí do 18 let?

Ukázalo se, že pečující chtějí o své děti s postižením pečovat  v domácím prostředí, potýkají se však s chronickou únavou a pociťují obavy z budoucnosti. Jsou vyčleněni z pracovního trhu. Nutně potřebují odpočinek, ale o odlehčovacích službách mají jen malé povědomí. Je proto nezbytné zasadit se o rozšíření sítě odlehčovacích služeb.

Co by uvítali pečující rodiče?

 • více informací o odlehčovacích službách ve svém okolí – 80 %
 • dostupnou osobní asistenci nebo odlehčovací služby – 65 %
 • státní podporu zaměstnávání osob pečujících o dítě s postižením – 49 %
 • více podpory při péči o dítě s postižením – 37 %

Pečující rodiče a odlehčovací služby

 • 67 % pečujících rodičů nemá žádnou zkušenost s odlehčovacími službami  (34 % dokonce uvedlo, že žádnou odlehčovací službu nezná)
 • druhým nejčastějším důvodem pro nevyužívání odlehčovacích služeb je obtížná adaptace dítěte na nové prostředí a lidi
 • 90 % rodičů, kteří využívají nějakou odlehčovací službu, uvedlo, že jsou s touto službou spokojeni
 • největší zájem mají pečující rodiče o asistenci v domácím prostředí, následují víkendové pobyty a vícedenní prázdninové pobyty s přespáním, nejméně žádané jsou naopak pobyty s přespáním delší než 7 dnů

Pečující rodiče a sociální služby

 • téměř 3/4 respondentů má zkušenost s pracovištěm rané péče
 • přibližně 1/4 respondentů někdy využila služeb osobní asistence nebo denního stacionáře
 • s ostatními sociálními službami (pečovatelská služba, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením) má zkušenost méně než 3 % respondentů

Stručně o rodičích, kteří vyplnili náš dotazník

 • 94 % dotazníků vyplnily ženy
 • 60 % respondentů má kromě dítěte s postižením ještě další zdravé dítě/děti
 • nejčastěji dotazník vyplňovali rodiče dětí s kombinovaným postižením (57 %)
 • 62 % pečujících rodičů má obavy, co bude s jejich dítětem, až dosáhne dospělosti

Závěrem vám chceme poděkovat za zájem, který problematice odlehčovacích služeb věnujete. Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na adrese pece.bez.prekazek@gmail.com.

Význam a dostupnost odlehčovacích služeb pohledem pečujících o děti s postižením – výzkumná zpráva

Sdílet