Aperio – Víc hlav víc ví

Logo projektu Víc hlav víc ví Autismus u dítěte, ADHD, partnerova deprese, partnerčiny úzkosti nebo babička s Alzheimerovou chorobou?

Psychické potíže v rodině jsou obrovskou zátěží pro vás všechny. A pro pečujícího rodiče obzvlášť. Právě proto organizace Aperio spouští unikátní mentoringový program, ve kterém rodiče předávají své zkušenosti dál – rodičům, kteří mají pocit, že jsou na všechno sami a že se jim rodina hroutí. 
Cílem programu je vzájemná podpora a předávání zkušeností mezi rodiči.

Mentory a mentorkami budou zkušení rodiče pečující o někoho s duševními obtížemi. Mentor/ka působí jako průvodce a pomáhá nalézt správný směr či řešení v obtížných situacích.

Rodiče, kteří si s péčí o někoho blízkého s psychickými problémy nevědí rady, mohou získat svého osobního rádce/rádkyni a přihlásit se jako „mentee“.

Program bude trvat celkem 12 měsíců a je celý zdarma.

Pro podrobnější informace navštivte stránky projektu.

Sdílet