Aperio – Naberte dech

Naberte_dech Organizace Aperio nabízí kurzy pro rodiče pečující o blízké osoby s duševními obtížemi.

Kurzy Vám pomohou zorientovat se ve vaší situaci, ať je jakkoli složitá. Dozvíte se, jak zvládat stresové momenty a při tom zůstat dobrým rodičem pro své děti. Naučíte se, jak pečovat sami o sebe, abyste mohli být ostatním oporou.

A navíc poznáte další rodiče, kteří řeší podobné situace jako vy.

Kurzy jsou bezplatné, prakticky zaměřené a vedou je zkušení odborníci: psycholožka, osobní koučka, personalista, právnička, či finanční poradce. Přispějeme vám i na hlídání dětí v době konání kurzů.

Obsah kurzů:

  • posílení psychické odolnosti – zvládání stresu, relaxační techniky, sebevědomí, péče o sebe, organizace času, sdílení s ostatními
  • jsme rodina, i když jsme třeba jiní – o komunikaci v rodině i mimo ni; postupy, které vám usnadní vztahy s okolím i s členy vaší rodiny
  • svět práce – jaká práce je pro vás ta pravá, praktické rady a nácviky, osobní koučování
  • právní minimum – dozvíte se, jak se orientovat v možnostech pomoci od státu a na co máte nárok

V obou programech máte také možnost využít bezplatného právního či psychologického poradenství a koučování.

Můžete se přihlásit, pokud:

– jste sólo rodič, nebo máte partnerské problémy a
– někdo z členů vaší domácnosti má psychické obtíže partner/manžel/rodič/dítě či jiná osoba, o níž pečujete

Co jsou psychické obtíže?
Může jít o autismus vašeho dítěte, deprese vašeho partnera nebo Alzheimerovu chorobu u vašich rodičů, tedy onemocnění blízkých osob, které vyžadují vaši péči. Může jít ale i o lehčí problémy – dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivity (ADHD), dítě, které se nesmířilo s rozchodem rodičů a reaguje zvýšeným stresem či úzkostí, nebo dítě s poruchami učení.

Můžete se zúčastnit jednoho ze dvou kurzů – Naberte dech I. nebo Naberte dech II.

Bližší informace a termíny setkání naleznete na stránkách projektu Naberte dech.

Sdílet