V Praze chybí denní stacionáře pro osoby s postižením 16+

Když jsme v roce 2019 mapovali dostupnost odlehčovacích služeb pro nezletilé děti s postižením, rodiče starších dětí nás upozorňovali, že opravdový boj o umístění dítěte do zařízení sociálních služeb začíná teprve když opouštějí denní stacionáře pro děti, speciální školy a další navazující školy, např. praktické.

Děsím se, až bude dítě muset opustit stacionář v 15 letech, co budeme dělat. Chci nadále pracovat, ale­­­­ v okolí moc dobrých denních stacionářů není.

V průběhu července a srpna 2021 jsme realizovali průzkum situace v denních stacionářích pro osoby 16+ s⁢ kombinovaných postižením v Praze. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda je zde dostatečná kapacita této potřebné sociální služby a zda je tato služba stejně dostupná pro klienty s různými typy zdravotního znevýhodnění.

Zásadní zjištění výzkumu o denních stacionářích

Dle údajů MPSV žije v Praze cca 2,5 tis. lidí ve věku 16-64 let, kteří pobírají příspěvek na péči ve 3. nebo 4. stupni závislosti. Pro tuto věkovou kategorii existuje v Praze 13 denních stacionářů, které mají celkovou kapacitu cca 308 míst. 

  • 9 stacionářů má naplněnou kapacitu
  • ty, které mají volno, mají volno jen v některé dny nebo půldny v týdnu
  • žádný stacionář nemá volnou kapacitu, která by umožnila docházku všechny dny v týdnu
  • některé stacionáře nejsou dostupné pro nové klienty např. po ukončení docházky do speciální školy
  • na čekacích listinách je zapsáno 89 lidí (to je skoro třetina celkové současné kapacity všech stacionářů)
  • nejhůře hledají místa v denních stacionářích klienti, kteří potřebují i zdravotní péči (např. mají tracheostomii nebo PEG), a klienti s autismem s chováním náročným na péči 

Naše zjištění potvrzují i slova vedoucí pracovnice z jednoho denního stacionáře v centru Prahy.

Z vlastní zkušenosti vím, že je na území Hl. města Prahy kritický nedostatek denních stacionářů. Čím dál častěji mě kontaktují rodiny, že hledají návaznou službu po základní speciální škole. Rodiny jsou zoufalé, když jim říkám, že zde máme dlouhodobě naplněnou kapacitu. Vždy mi říkají, že obvolali všechny stacionáře a denní centra a že je zde dlouhá čekací doba.

Co dalšího ve zprávě najdete?

Zpráva obsahuje přehlednou tabulku se seznamem denních stacionářů a důležitými informacemi ke každému z nich. Také se v ní dočtete všechny informace, které by vás mohly v souvislosti s denními stacionáři zajímat. Podívejte se na mapu jejich rozmístění, ať máte přehled, které jsou vám nejblíže. Pokud by vás zajímalo, které denní stacionáře přijímají klienty s konkrétním typem zdravotního znevýhodnění, nebo máte jiný dotaz, neváhejte nás kontaktovat, rádi poradíme.

Potřebujete nebo budete potřebovat denní stacionář pro své dospívající dítě s postižením?

Pokud potřebujete nebo v budoucnu budete pro své dospívající dítě s postižením potřebovat denní stacionář, pošlete na magistrát žádost o zajištění této sociální služby. Je to opravdu důležité! Pokud na magistrát nebudou takové žádosti chodit, žádná nová místa v denních stacionářích nevzniknou.

Postup, jak žádost o sociální službu napsat a kam přesně jí poslat, najdete v našem starším článku Nemůžete sehnat osobní asistenci nebo odlehčovací službu?.

Markéta Sojková

Sdílet