Dotazník o dostupnosti odlehčovacích služeb v ČR

Vážení pečující,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumu o dostupnosti odlehčovacích služeb pro děti s postižením (do 18 let).

Jako rodiče pečující o děti s postižením se dlouhodobě potýkáme s naprostým nedostatkem odlehčovacích služeb. Domníváme se, že problém náročné péče bez možnosti odpočinku postihuje pečující napříč celou Českou republikou. Proto bychom rádi znali Váš názor na dostupnost a kvalitu těchto služeb u Vás.

Z vlastní zkušenosti víme, že pomoci mohou i jiné formální a neformální služby, nás ale zajímají především terénní, ambulantní a pobytové odlehčovací služby tak, jak jsou definovány v Zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílem výzkumu je zjistit, jaká je dostupnost odlehčovacích služeb na celém území naší republiky, a také, jaký typ služby by Vám nejvíce vyhovoval. Změny chceme dosáhnout prostřednictvím občanského lobbingu, jehož podstatou je cílená dlouhodobá komunikace s kompetentními politiky a odpovědnými úředníky. Získaná data použijeme jako argument při obhajobě našich společných zájmů.

Proto Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku do neděle 7. 4. 2019. Dotazník je dostupný na adrese: (dotazník již není dostupný), jeho vyplnění vám zabere maximálně 20 minut.

Děkujeme za Váš čas a ochotu.

Za tým Péče bez překážek
Dana Kuldanová a Magdalena Tomášková

Sdílet