O odlehčovacích službách

Jedním z cílů, které si náš spolek při svém vzniku vytyčil, je zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb.  Ale co to je, ta odlehčovací služba, a proč je tak důležitá?

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uvádí, že: „Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.“

Laicky řečeno je to služba, která se místo vás dočasně postará o vaše postižené dítě. Proč? Abyste si mohli odpočinout od náročné péče, abyste se mohli věnovat zdravému sourozenci, jet na dovolenou nebo dělat věci, které s postiženým dítětem dělat nejdou nebo jen velmi složitě – to jsou ty příjemnější situace. Ale život přináší i problémy a odlehčovací služba vám může pomoci v situacích, kdy se náhle dočasně nemůžete o své dítě postarat, např. v případě úrazu nebo třeba lékařského zákroku.

Pokud hledáte pro své dítě odlehčovací (nebo i jinou sociální) službu, nejjednodušší cesta vede přes Registr poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/), kde si můžete vyfiltrovat poskytovatele sociálních služeb dle vámi zadaných parametrů.

– dk –

Sdílet