To nejdůležitější o dotazníku k dostupnosti odlehčovacích služeb pro děti

Kdo může dotazník vyplnit?
Dotazník může vyplnit každý, kdo pečuje o nezletilé dítě s postižením, tj. dítě ve věku 0 – 18 let.

Mohu dotazník poslat svým přátelům?
Ano, byli bychom za to moc rádi.

Abychom získali co nejpřesnější výsledky, potřebujeme dostat k co možná největšímu počtu pečujících na celém území republiky. Proto Vás prosíme o šíření dotazníku všem svým přátelům a známým, kterých se tato problematika týká. Děkujeme! 

Do kdy je třeba dotazník vyplnit?
Dotazník je možné vyplnit do 31. března 2019.

Kde dotazník najdu?
Dotazník již není dostupný.

Proč bych měl/a váš dotazník vyplnit? Co se získanými daty budete dělat?
Získaná data použijeme jako argument při jednání s kompetentními politiky a odpovědnými úředníky.

Domníváme se, že problém náročné péče bez možnosti odpočinku postihuje pečující napříč celou republikou, a tuto situaci chceme změnit.

Co je cílem dotazníku?
Dotazník je součástí výzkumu o dostupnosti odlehčovacích služeb pro děti s postižením (do 18 let). Cílem výzkumu je zjistit:

  • jaká je, na území naší republiky, dostupnost odlehčovacích služeb
  • jaký typ služby by, vám jako pečujícím, nejvíce vyhovoval
  • jaké aspekty služby považujete za důležité
  • co dalšího by vám ulehčilo péči o vaše dítě

Budete zjišťovat i dostupnost odlehčovacích služeb pro děti nad 18 let věku? Nebo si myslíte, že dospělí odlehčovací služby nepotřebují?
Samozřejmě moc dobře víme, že odlehčovací, asistenční a další služby chybí plošně (na celém území naší republiky a pro všechny věkové skupiny). Bohužel jsme limitováni časovými a finančními možnostmi, takže v tuto chvíli výzkum zaměřený na věkovou skupinu 18+ neplánujeme (do budoucna ho ale nevylučujeme).

Kde a kdy budou zveřejněny výsledky dotazníkové šetření?
Výsledky budou zveřejněny zde, na našem webu, v průběhu června.

Sdílet