To nejdůležitější o dotazníku k dostupnosti odlehčovacích služeb pro děti

Kdo může dotazník vyplnit?
Dotazník může vyplnit každý, kdo pečuje o nezletilé dítě s postižením, tj. dítě ve věku 0 – 18 let.

Mohu dotazník poslat svým přátelům?
Ano, byli bychom za to moc rádi.

Abychom získali co nejpřesnější výsledky, potřebujeme dostat k co možná největšímu počtu pečujících na celém území republiky. Proto Vás prosíme o šíření dotazníku všem svým přátelům a známým, kterých se tato problematika týká. Děkujeme! 

Do kdy je třeba dotazník vyplnit?
Dotazník je možné vyplnit do 31. března 2019.

Kde dotazník najdu?
Elektronická verze dotazníku je dostupná zde.

Proč bych měl/a váš dotazník vyplnit? Co se získanými daty budete dělat?
Získaná data použijeme jako argument při jednání s kompetentními politiky a odpovědnými úředníky.

Domníváme se, že problém náročné péče bez možnosti odpočinku postihuje pečující napříč celou republikou, a tuto situaci chceme změnit.

Co je cílem dotazníku?
Dotazník je součástí výzkumu o dostupnosti odlehčovacích služeb pro děti s postižením (do 18 let). Cílem výzkumu je zjistit:

  • jaká je, na území naší republiky, dostupnost odlehčovacích služeb
  • jaký typ služby by, vám jako pečujícím, nejvíce vyhovoval
  • jaké aspekty služby považujete za důležité
  • co dalšího by vám ulehčilo péči o vaše dítě

Budete zjišťovat i dostupnost odlehčovacích služeb pro děti nad 18 let věku? Nebo si myslíte, že dospělí odlehčovací služby nepotřebují?
Samozřejmě moc dobře víme, že odlehčovací, asistenční a další služby chybí plošně (na celém území naší republiky a pro všechny věkové skupiny). Bohužel jsme limitováni časovými a finančními možnostmi, takže v tuto chvíli výzkum zaměřený na věkovou skupinu 18+ neplánujeme (do budoucna ho ale nevylučujeme).

Kde a kdy budou zveřejněny výsledky dotazníkové šetření?
Výsledky budou zveřejněny zde, na našem webu, v průběhu června.

Sdílet