Konference „Podpora a rozvoj neformální péče – jak na to“

Konference v SenátuZúčastnili jsme se konference o podpoře a rozvoji neformální péče, která se konala dne 5. března 2019 v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Konferenci pořádala místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská ve spolupráci s organizací Alfa Human Service.

Konference cílila zejména na zástupce obcí a krajů, my jsme si z ní ale také odnesli několik poznatků, o které bychom se s Vámi chtěli podělit.

1. Problematika neformální péče zajímá stále více lidí. Dokládá to i fakt, že konference musela být pro nečekaně velký zájem přesunuta z původně zamýšlených prostor do podstatně většího jednacího sálu Senátu.

2. Stát, resp. zodpovědní úředníci o problémech neformálních pečujících vědí a hledají cesty, jak pečující osoby cíleně vyhledávat, pracovat s nimi a pomáhat jim řešit jejich problémy. Některá opatření, o nichž se do budoucna uvažuje:

    • zahrnutí pečujících osob mezi cílové skupiny v zákoně o sociálních službách
    • odměna pro pečující osoby, která by se započítávala do důchodového pojištění – cílem je snížit rozdíly v důchodech u mužů a žen (ženy mívají často výrazně nižší starobní důchod právě z důvodu péče)
    • podpora sdílených pracovních míst

3. Problematiku neformální péče a pečujících osob je potřeba medializovat – to na konferenci zaznělo od několika přednášejících.

4. Zástupci Odborů sociálních věcí Pardubického kraje a městské části Praha 7 hovořili o tom, jak jejich kraj resp. městská část podporuje pečující osoby – jak je vyhledává, zjišťuje jejich potřeby, jaké jim nabízí služby.

5. Ředitel Institutu sociální práce na příkladu pečovatelské služby ukázal, že někdy stačí „pouze“ vyjet ze zajetých kolejí, aby již existující a fungující služba lépe odpovídala potřebám svých klientů.

A co na konferenci nezaznělo? Téměř žádné příklady z praxe. A také to, že pečující osoby nejsou jen bezejmenný dav, ale konkrétní lidé s konkrétními potřebami a je tedy nutné k nim přistupovat individuálně.

I přesto považujeme konferenci za velmi vydařenou. Příspěvky přednášejících byly zajímavé a inspirativní. Jsme velmi rádi, že jsme měli možnost se zúčastnit, a již nyní se těšíme na příští konferenci na stejné téma, která by se měla uskutečnit příští rok na jaře.

Tým Péče bez překážek na konferenci v Senátu

Fotografie z konference si můžete prohlédnout na webových stránkách Senátu Parlamentu ČR.
O konferenci vyšly články na zpravodajských portálech iDNES.cz a ceskenoviny.cz.

– dk –

Sdílet