Odmítáme novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. září se meziresortním připomínkovém řízení objevila novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela výrazně omezuje školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci se SVP) na nezbytnou podporu při vzdělávání a diskriminačním způsobem vylučuje z podpory plošně celé skupiny žáků na základě druhu jejich znevýhodnění. 

V případě přijetí vyhlášky v navrženém zněni by nárok na podporu asistentem pedagoga ztratili např. žáci s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči i závažnými specifickými poruchami učení (SPU), kteří tuto podporu nyní standardně využívají a nezbytně jí potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností.

Pro podrobnější informace  k problematice doporučujeme navštívit webové stránky ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání), zejména jejich stanovisko k překládané novele vyhlášky.

Také se můžete připojit k Petici za zachování asistentů pedagoga, kterou vytvořil Nadační fond ČESKÝ MOZEK.

#dítěnenídiagnóza

– dk –

Sdílet