Zapojte se do výzkumu Aliance pro individualizovanou podporu

Podílíme se na Velké rešerši potřeb lidí se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících a prosíme o vaši součinnost.

Ve spolupráci s mnoha pacientskými, rodičovskými i zastřešujícími organizacemi usilujeme o změnu systému podpory a péče pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečujících tak, aby respektoval individuální potřeby každého jednotlivce. Nový systém chceme vystavět na skutečných potřebách lidí, kteří podporu a péči potřebují. Proto vás prosíme o spolupráci na strukturovaném výzkumu, který pomůže zviditelnit, ve kterých oblastech současný systém vyhovuje a v kterých nikoli. 

Zapojte se! Tím, že popíšete svoje jedinečné zkušenosti a vlastní potřeby, velmi významně přispějete k tomu, aby nový systém na nikoho nezapomněl a nic důležitého nevynechal. Děkujeme.

Vyplnit výzkumný dotazník pro jednotlivce

Více informací:

  • Rešerše je zcela anonymní, veškeré údaje jsou vyhodnocovány výhradně statisticky.
  • Šetření je komplexní a rozsáhlé a vyplňování odpovědí vám zabere přibližně 120 minut čistého času. Cílem je na nikoho – tedy ani na vás – nezapomenout, nic důležitého nevynechat.
  • Dotazníkovou část šetření budeme doplňovat o hloubkové individuální rozhovory a řízené skupinové rozhovory. Vyplnění dotazníku vás nezavazuje k individuálnímu či řízenému rozhovoru. Budete-li se ale chtít zúčastnit, velmi tím pomůžete precizovat a vylepšit výzkum: v současné chvíli hledáme tedy také respondenty na individuální rozhovory a focus group. Zapojit se můžete prostřednictvím naší organizace. Nebo kontaktujte přímo Alianci pro individualizovanou podporu na johana.zajicova@detiuplnku.cz.

Za šetřením stojí Aliance pro individualizovanou podporu, které jsme členem a která sdružuje dalších přibližně 50 organizací. Na přípravách výzkumu se podíleli pracovníci Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumné agentury G 82.

Podrobné informace k dotazníku a o tom, kdo je Aliance pro individualizovanou podporu najdete na webu www.aipp.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Sdílet