Otevřený dopis ve věci zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Praze 

Vážená paní, vážený pane, 

obracíme se na vás jako předsedy / předsedkyně politických stran ve věci dostupnosti sociálních služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním v Praze. 

Praha má v současné době víc než polovinu kapacity pobytových služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním mimo území města. V Praze chybí cca 1000 míst. Při současném tempu vzniku 50 míst / rok bude budování potřebné kapacity trvat 20 let. 

V poslední době se k nám dostaly informace o rušení některých již schválených usnesení, které se týkají rozvoje sociálních služeb v Praze, a zároveň informace o radikálních finančních škrtech v sociální oblasti. To by v praxi znamenalo, že poskytovatelé nebudou schopni udržet stávající rozsah služeb a budování nových kapacit se ještě zpomalí nebo úplně zastaví. Rodinám, jako jsme my, tak hrozí, že zůstanou na náročnou péči samy.

Dne 23. listopadu jsme všem zastupitelům hlavního města Prahy zaslali dopis, který během necelých 24 hodin podepsalo téměř 300 rodičů dětí se zdravotním postižením. Vyjadřují v něm obavy z budoucnosti svých dětí a z toho, že až jednou nebudou schopni zajistit péči, budou jejich děti umístěné v ústavech v pohraničí. Místo vizí a plánů, jak problém co nejrychleji vyřešit, jsme vyslechli konstatování, že náprava stávajícího stavu bude složitá.

Žádáme proto o vaše stanovisko a sdělení, zda vaši straničtí kolegové v Zastupitelstvu hlavního města 

 1. budou navrhovat a podporovat kroky vedoucí k co nejrychlejšímu vyřešení tohoto stavu (vyvážení Pražanů se zdravotním znevýhodněním do ústavů mimo Prahu je v rozporu s platnými právními předpisy – Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, Zákon o sociálních službách 108/2006, § 95g),
 1. aktivně se zasadí o vznik nových kapacit sociálních služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním v Praze, a to nejen pobytových (nárůst v počtu 2 – 3 domácnosti měsíčně, což odpovídá vytvoření 100 lůžek ročně tak, aby do 10 let vzniklo 1000 míst komunitního typu, které dnes v Praze zoufale chybí), ale i terénních a ambulantních (aniž by při tom došlo k omezení již poskytovaných sociálních služeb),
 1. navrhnou a podpoří finanční výdaje na sociální služby pro lidi se zdravotním znevýhodněním v takové výši, která umožní nejen zachování služeb stávajících, ale i rozvoj nových kapacit služeb sociální péče 

Předem děkujeme za odpověď. Vaši odpověď bychom rádi znali do zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se bude konat ve čtvrtek 15. 12. 2022. 

Za rodiče dětí s postižením z Prahy

Magdalena Tomášková

(odesláno 8. prosince 2022)

Péče bez překážek sdružuje rodiče dětí s různými druhy zdravotního znevýhodnění z Prahy a okolí. Dlouhodobě usilujeme o dostupné odlehčovací a další sociální služby pro naše děti. 

Na vědomí:

 • Andrej Babiš (ANO 2011)
 • Ivan Bartoš (Česká pirátská strana)
 • Jan Čižinský (Praha sobě)
 • Petr Fiala (ODS)
 • Marian Jurečka (KDU-ČSL)
 • Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)
 • Tomio Okamura (SPD)
 • Vít Rakušan (STAN)

Současně byl text otevřeného dopisu poskytnut tisku a médiím.

Sdílet