Právní aspekty plnoletosti dítěte se zdravotním znevýhodněním

Ve středu 1. února proběhl v rámci projektu Kroky k osamostatňování kurz o právních aspektech plnoletosti dětí se zdravotním znevýhodněním. Tématem nás provedla advokátka Mgr. Tereza Bártová, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. 

Dozvěděli jsme se, že kromě nejznámějšího a nejčastěji využívaného opatrovnictví s omezením svéprávnosti je možné využít i “měkká” opatření, při kterých nedochází k omezení svéprávnosti: 

  • smlouvu o nápomoci – u lidí, kteří fungují samostatně, ale v určitých oblastech potřebují podporu jiné osoby (osob) – podpůrce nikdy nejedná sám
  • zastoupení členem domácnosti – něco jako plná moc schválená soudem, zástupce pak může v běžných záležitostech jednat místo zastoupeného
  • opatrovnictví bez omezení svéprávnosti – u lidí, kteří z důvodu zdravotního stavu nejsou schopni fungovat samostatně

Pro mnohé rodiče bylo překvapením, že není nutné cokoli řešit úderem 18. narozenin.  Naopak je vhodné počkat, zda vůbec a s jakými konkrétními problémy (např. ve vztahu k různým institucím) se rodič v praxi bude setkávat, a opatření zvolit až podle toho. 

Jakmile totiž rodič podá k soudu návrh na jakékoli opatření, nemá již žádnou možnost ovlivnit, jak soud nakonec rozhodně (může se až následně proti rozhodnutí soudu odvolat). A přestože by měl soud vždy zvážit “méně tvrdá” opatření, v praxi se to děje jen výjimečně a soudy nejčastěji využívají opatrovnictví s omezením svéprávnosti. To ostatně potvrdila i čerstvá zkušenost jedné z účastnic.   

Podrobnější informace k tématu najdete v příručkách Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Co teď a co potom a Podpora, ochrana a svéprávnost lidí s mentálním postižením podle nového občanského zákoníku.

Odborné poradenství na toto téma poskytuje poradna Quip.

Prostory pro setkání nám bezplatně poskytl Pacientský Hub MZČR. Děkujeme!

Projekt „Kroky k osamostatňování“ je realizován v rámci programu Akcelerátor osamostatňování podpořeného Nadačním fondem Abakus.

Sdílet