Rok důstojnosti

černý nápis ROK DŮSTOJNOSTI a tři modré velmi zjednodušené siluety člověka

Jsme rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním a záleží nám na tom, aby naše děti měli adekvátní podporu a mohli žít důstojný život v přirozeném prostředí. Proto jsme se připojili k Roku důstojnosti. Rok důstojnosti navazuje na Noc důstojnosti. Cílem je, aby se od slibů, které zazněly nejen na Noci důstojnosti, přešlo k činům. Rok důstojnosti má být rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením.

Požadujeme:

  • Důstojný život a adekvátní podporu v přirozeném prostředí pro všechny lidi s postižením, tak jak jej garantuje mezinárodní Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou se Česká republika zavázala naplňovat.
  • Důstojný život a adekvátní podporu pro všechny jejich pečující, neformální v rodinách i profesionální v sociálních a zdravotních službách.
  • Systémové změny, které zajistí dostatečnou kvalitu života a naplnění základních práv a potřeb nejzranitelnějších členů naší společnosti. Vhodné podmínky, odbornou podporu a adekvátní ocenění všech, kdo je podporují.

Sdílet