RC Jablíčkov nově chystá kroužky i pro děti se zdravotním znevýhodněním

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov v Praze 10 nabízí už téměř dvacet let služby pro rodiny s dětmi. Zakládají si na individuálním přístupu k dětem. V rámci svých možností se nevyhýbají ani dětem se zdravotními nebo vývojovými problémy a neustále hledají způsob, jak i dětem s vážnějším postižením umožnit chodit do kroužků a setkávat se s vrstevníky, i jak podpořit jejich rodiče a pomoci jim předejít syndromu vyhoření.

Několik měsíců mluvili s rodiči, lektory i terapeuty, vymýšleli služby, hledali lidi, sháněli finance a díky nasazení všech zúčastněných a finanční podpoře od společnosti Elektrotrans a.s. a MČ Praha 10 je nový projekt na světě.

Prvním krokem bude vždy setkání s rodičem a dítětem, na kterém se upřesní zájem rodiny a možnosti integrace, či zařazení do vybraného kroužku. Integrace do běžných kroužků Jablíčkova (např. keramiky, jógy, hudebních apod.) bude možná u dětí, které mají specifické potřeby, ale s větší podporou to zvládnou. Lektorovi bude v těchto případech k dispozici asistent, který pomůže s integrací dítěte do skupinky a zajistí, že bude mít dítě dostatek pozornosti a podpory.

Pro děti, které potřebují, aby jim byla přizpůsobena i náplň kurzu, otevřou specializované kroužky. Budou dvouhodinové (12:45-14:45) a jejich náplň bude vždy odpovídat věku (zpravidla 5-11 let) a možnostem dětí. Kapacita kroužků bude omezena na čtyři děti, kterým se bude věnovat zkušený lektor. Ještě na jaře se otevře Keramický kroužek s hudebními aktivitami vedený dlouholetou jablíčkovskou lektorkou a absolventkou oboru Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Kroužek speciální dětské jógy, kombinovaný s tvořením povede také ještě letos na jaře zkušená lektorka jógy pro děti i dospělé a absolventka kurzu Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třetí specializovaný kroužek bude otevřen od září. Půjde o kombinovaný program, ve kterém se budou střídat aktivity pohybové, taneční, výtvarné i hudební a jehož lektorka vystudovala obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených.

Lektorům i asistentům pracujícím se zdravotně postiženými dětmi bude k dispozici také odborný garant celého projektu – zkušená ergoterapeutka Zdeňka Hyttichová, která se 15 let věnuje dětské ergoterapii a zaměřuje se na senzorickou integraci. Bude navštěvovat kroužky a pozorovat děti, lektory i asistenty, aby pak lektorům poskytla zpětnou vazbu a případně tipy na aktivity s dítětem, které odpovídají jeho možnostem a budou jej rozvíjet.

Významnou součástí projektu je také podpora rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. Po celou dobu, kdy bude dítě do kroužku docházet, budou rodičům poskytované pravidelné individuální konzultace, na kterých se probere posun dítěte a jeho sociální začlenění do skupinky a bude možnost řešit aktuální otázky, které při výchově v rodině nastávají. Individuální konzultace povede koučka a mentorka, průvodkyně osobním rozvojem a matka dnes již dospělého syna se zdravotním znevýhodněním.

Rodiče mají také možnost účastnit se Seminářů o komunikaci a respektujícím přístupu k dětem se speciálními potřebami, které budou i o nutnosti nepřehlížet potřeby vlastní. Půjde o 6 setkání, probíhají od 12.4. online, přihlásit se můžete online.

Kroužky pro děti budou zahájeny, jakmile to bude z epidemiologického hlediska možné, vstupní konzultace budou moci začít pravděpodobně v dubnu. Více informací naleznete na www.jablickov.cz, nebo si o ně napište na rcjablickov@gmail.com.

Sdílet