Souhrnné informace k novele zákona o sociálních službách

novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách23. března prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením novela zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). V průběhu dubna by měl novelu projednat sociální výbor (má na to 2 měsíce), potom bude následovat druhé čtení (nejdříve 23. května), kdy se předkládají pozměňovací návrhy. Reálné hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích probíhá až ve třetím čtení.

Proč by nás jako pečující tato problematika měla zajímat? Novela po skokovém zvýšení o 20% počítá s postupným valorizováním (navyšováním) maximálních cen sociálních služeb, stejně jako se průběžně valorizují důchody.  S valorizací příspěvku na péči ale novela nepočítá. Reálně tedy hrozí, že se sociální služby stanou finančně méně dostupné nejen pro rodiny dětí s postižením (ty žádný valorizovaný důchod nepobírají), ale i pro dospělé osoby s postižením, které žijí samostatně a potřebují vyšší míru podpory. Už teď si mohou z příspěvku na péči dovolit jen cca 5 hodin osobní asistence denně (pokud pobírají nejvyšší stupeň). Po zdražení to budou cca 4 hodiny a s postupným navyšováním úhrad se bude tento poměr ještě zhoršovat.

Dále novela slučuje sociální služby (např. pečovatelská služba a osobní asistence a také některé pobytové služby), které teď mají různou náplň a jsou zaměřené na různé cílové skupiny klientů. Novela naprosto neřeší individuální potřeby klientů. Přitom bez specializace služeb hrozí riziko, že se ve finále zhorší kvalita poskytované služby pro všechny klienty.

Podrobný rozbor navržených změn a jejich dopadů najdete ve stanovisku Aliance pro individualizovanou podporu.

Co s tím jako pečující osoba nebo jako člověk s postižením můžete dělat?

  • Podpořte iniciativu Asistence, o.p.s. Hlasujeme proti!
  • Oslovte členy sociálního výboru nebo alespoň předkladatele novely, napište jim, jak konkrétně vám novela zkomplikuje život, a zeptejte se, co s tím budou dělat.

V souvislosti s novelou by vás ještě mohly zajímat následující materiály:

Sdílet