Říjen v Péči bez překážek

Ani v říjnu jsme se v Péči bez překážek nenudili. Kromě přípravy kurzu kinestetické mobilizace, který se bude konat v listopadu, proběhlo několik schůzek a setkání, podrobnější informace naleznete dále v textu. 

2. října 2019 na schůzce s nadací Pink Crocodile se řešily se potřeby rodičů dětí s postižením a také záměr organizace Pink Crocodile zřídit v Praze speciální školu a sociální služby pro děti s postižením.

V ten samý den jsme se zúčastnili Prvního síťovacího setkání na téma regulace lobbování. Předmětem schůzky byl připravovaný zákon o lobbingu a také volba témat pro budoucí setkání.

A večer 2. října 2019 byla Jarmila Neuwirthová hostem besedy “Co po rané péči” v rámci Oslavy 25 let Rané péče Diakonie. Diskutovalo se zejména o významu rané péče pro rodiny dětí s postižením, o absenci služby, která by navazovala na ranou péči a také o nedostatečné kapacitě sociálních služeb.

8. října 2019 jsme v Hornomlýnské, o.p.s., Centrum Filipovka diskutovali o možném rozšíření kapacity odlehčovacích služeb.

15. října 2019 proběhlo neformální setkání členů spolku. Sešli jsme se v nečekaně hojném počtu (některé tváře jsme viděli po opravdu dlouhé době) a v příjemné atmosféře jsme probrali všechno možné i nemožné.

26. října 2019 na schůzce se zástupci organizace Kamenitý vrch proběhlo vzájemné představení obou organizací a nastínění oblastí možné budoucí spolupráce.

– dk –

Sdílet