Schůzka s pražskou radní Mgr. Milenou Johnovou (srpen 2019)

setkání s radní Milenou JohnovouPodpora rodin a neformálních pečujících je jednou z priorit současné pražské radnice. Jsme velmi potěšeni, že se náš spolek zařadil mezi organizace, které pražská radní Mgr. Milena Johnová oslovila s žádostí o konzultaci připravovaných opatření.  První pracovní setkání proběhlo 23. srpna 2019 a kromě našeho spolku se ho zúčastnil ještě zástupce organizace Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (zástupce Dětí úplňku se omluvil).

Dvouhodinová schůzka se nesla v přátelském duchu, po úvodním seznámení následovala věcná debata o konkrétních potřebách pečujících rodičů. Z jednání nevyplynulo žádné překvapení. Rodiče dětí s těžkým postižením potřebují:

  • dostupné pobytové odlehčovací služby
  • denní stacionáře, kde děti mohou trávit odpoledne po škole místo družiny
  • dostupnou osobní asistenci se stabilním personálem
  • rozšířenou pomoc během prázdnin, zejména těch letních, kdy jsou zavřené školy a stacionáře
  • krizová lůžka pro případy, kdy rodiče náhle nemohou pečovat
  • vhodné služby, které zajistí péči o děti po ukončení školní docházky

Děti s lehčím postižením potřebují:

  • dostupnou osobní asistenci
  • možnost přihlásit děti do běžných zájmových kroužků

Protože se nás uvedené problémy osobně týkají, zajímalo nás, zda můžeme napomoci k rychlejší realizaci změn. MŮŽEME MY JAKO PEČUJÍCÍ RODIČE PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ NAŠÍ SITUACE?
Ano, můžeme! I vy můžete!

Pokud vám chybí potřebná sociální služba, využijte náš návod pro sepsání žádosti o sociální službu a informujte příslušné úřady. Čím více požadavků od konkrétních lidí úředníci obdrží, tím snáze budou při politických jednáních prosazovat potřebná opatření.

Sdílet