Setkání na téma Proces osamostatňování dětí se zdravotním znevýhodněním

V úterý 11. října 2022 proběhlo první tematické setkání v rámci projektu Kroky k osamostatňování. Lektorka Věra Nováčková nás provedla tématem Proces osamostatňování u dětí se zdravotním znevýhodněním. Zamýšleli jsme se zejména nad tím, co pro každého z nás znamená osamostatnění našeho dítěte, jaká jsou naše přání a jak moc mohou být reálně shodná s představami a možnostmi našich dětí.

Co pro pro nás jako pečující rodiče znamená osamostatňování našich dětí a co bychom si pro naše děti přáli?

  • aby děti byly samy za sebe a něco samy chtěly (bez neustálého nabádání, že by měly to a to, protože je to potřeba)
  • aby fungovaly v pohodě a bez stresu i bez nás rodičů na blízku
  • aby si samy uvědomovaly své potřeby a chtěly je naplňovat (mám hlad – chci se najíst, je mi zima – chci se obléci)  →  pocítily tak důsledky svého rozhodnutí
  • aby si samy uměly říci o pomoc; o to, co potřebují
  • abychom je dokázali my rodiče nechat být, aby měly prostor zkoušet si věci podle sebe…
  • aby mělo okolí dost informací a díky tomu přistupovalo k dětem se znevýhodněním s respektem k jejich potřebám (nemluvící či nesrozumitelně mluvící neznamená automaticky nechápající)
  • abychom mohli mít jako rodiče důvěru v instituce, kterým své dítě svěřujeme

Přání jsou to velká a opět jsme při jejich probírání dospěli k tomu, že pouze my, rodiče, je nejsme schopni našim dětem zajistit. Mají-li se naše děti osamostatňovat, potřebujeme, aby měly prostor, kde se této samostatnosti mohou učit. Je třeba hojnější a pestřejší sítě sociálních služeb, kde si bude moci každé z našich dětí v rámci svých možností vyzkoušet, jaké to je být na kratší či delší dobu čas bez mámy a táty v zádech samo za sebe a tím zase o kousek povyrůst.

skupina lidí v místnosti, sedí na židlích rozestavěných do půlkruhu

Prostory pro setkání nám bezplatně poskytl Pacientský Hub MZČR. Děkujeme!

Projekt „Kroky k osamostatňování“ je realizován v rámci programu Akcelerátor osamostatňování podpořeného Nadačním fondem Abakus.

Sdílet