Studie o potřebách rodin s dětmi s postižením nebo chronickým onemocněním

Titulní strana Studie o potřebách rodin s dětmi s postiženímNadační fond AVAST si v roce 2019 nechal zpracovat rešerši studií o potřebách rodičů dětí s postižením a chronickým onemocněním. Rešerše shrnuje výsledky vybraných 27 zahraničních a 10 českých studií o potřebách rodin dětí s postižením. Co tedy rodiny dětí s postižením potřebují?

  • Informace: dostatečně konkrétní a prakticky využitelné
  • Koordinace péče a služeb: systém zdravotních, sociálních a školských služeb je komplikovaný a nepřehledný
  • Osvojení rodičovských kompetencí: sebevědomí, že rodič dokáže zvládat komplikované situace
  • Finance: na služby i pomůcky
  • Dostatek služeb: bez odlehčovací péče a dalších podpůrných služeb akutně hrozí syndrom vyhoření
  • Podpůrné sítě: je důležité vidět rodiče, kteří už to zvládli
  • Čas na sebe a odpočinek: a sebevědomí nahlas říct, že rodič čas pro sebe potřebuje
  • Osvěta a advokační činnost: cílem je inkluzivní systém, který rodičům pomáhá v jejich úsilí a nevytváří zbytečné překážky

Rešerše kromě potřeb dále identifikuje faktory i mechanismy, které ovlivňují fungování rodiny, představuje konkrétní ověřené nástroje a intervence a klade důraz na specifika českého kontextu.

Celou rešerši můžete najít na stránkách Nadačního fondu AVAST v části „ke stažení“.

– dk –

Sdílet