Zvýšení příspěvku na péči

Prezident republiky Miloš Zeman dne 8. února 2019 podepsal novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela zvyšuje příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti následovně: 

Od 1. dubna 2019 se o 6 000 Kč zvyšuje příspěvek na péči pro osoby v domácí péči ve IV. stupni závislosti. Nová výše příspěvku na péči bude 19 200 Kč.

Od 1. července 2019 se o 4 000 Kč zvyšuje příspěvek na péči pro osoby v domácí péči ve III. stupni závislosti. Nová výše příspěvku na péči bude 12 800 Kč pro osoby nad 18 let věku a 13 900 Kč u osob do 18 let.

Příspěvek na péči se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží, takže zvýšený příspěvek na péči můžete očekávat již v průběhu dubna (u IV. stupně závislosti) resp. července (u III. stupně závislosti). Ke zvýšení dojde automaticky, není potřeba o něj žádat.

Novela zároveň ruší zvýšení příspěvku na péči u dětí předškolního věku (4 – 7 let) ve III. a IV. stupni závislosti.

Zvýšení příspěvku na péči z důvodu nízkých příjmů zůstává i nadále v platnosti.

Jak probíhal proces schvalování novely a kdo všechno ho projednával, se můžete podívat na stránkách Senátu Parlamentu ČR. Celý text schválené novely zákona si můžete přečíst zde.

– dk –

Sdílet