Noc důstojnosti

6. ledna 2023 jsme se zúčastnili Noci důstojnosti, abychom uctili památku Doroty Šandorové. Cílem této akce, kterou uspořádala organizace Naděje pro děti úplňku společně s dalšími organizacemi, bylo mimo jiné připomenout, že: Právo na důstojný život mají všichni lidé v ČR (tedy i lidé se zdravotním znevýhodněním) a toto právo nesmí být nikomu upíráno. Česká republika se zavázala naplňovat Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která…

Pokračovat ve čtení →

Otevřený dopis ve věci zajištění sociálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním v Praze 

Vážená paní, vážený pane,  obracíme se na vás jako předsedy / předsedkyně politických stran ve věci dostupnosti sociálních služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním v Praze.  Praha má v současné době víc než polovinu kapacity pobytových služeb pro lidi se zdravotním znevýhodněním mimo území města. V Praze chybí cca 1000 míst. Při současném tempu vzniku 50 míst / rok bude budování potřebné kapacity trvat 20 let. 

Pokračovat ve čtení →

Dopis členům kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy

Dopis adresovaný členům kontrolního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy jsme přednesli na jednání výboru dne 23. listopadu 2022. O den později jsme ho znovu přednesli na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Všichni zastupitelé dopis také obdrželi mailem. Dopis během necelých 24 hodin podepsalo 280 rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním z Prahy.

Pokračovat ve čtení →

Kurz Profil na jednu stránku

Ve středu 9. listopadu 2022 proběhlo další setkání v rámci projektu Kroky k osamostatňování. Tentokrát jsme pozvali lektorku Veroniku Škopovou z organizace Rytmus, aby nám představila koncept “Profil na jednu stránku”, jeho praktické využití a vůbec celou filosofii (způsob uvažování) kolem něho.

Pokračovat ve čtení →

Setkání na téma Proces osamostatňování dětí se zdravotním znevýhodněním

V úterý 11. října 2022 proběhlo první tematické setkání v rámci projektu Kroky k osamostatňování. Lektorka Věra Nováčková nás provedla tématem Proces osamostatňování u dětí se zdravotním znevýhodněním. Zamýšleli jsme se zejména nad tím, co pro každého z nás znamená osamostatnění našeho dítěte, jaká jsou naše přání a jak moc mohou být reálně shodná s představami a možnostmi našich dětí.

Pokračovat ve čtení →