Jednání výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP

V úterý 18. dubna 2023 jsme se zúčastnili jednání výboru Zastupitelstva hl. města pro rodinnou politiku a sociální oblast. Výbor se poprvé sešel v novém složení. Na programu bylo představení členů výboru, stálých hostů a přizvaných neziskových organizací (např. Aliance pro individualizovanou podporu, Péče bez překážek, Unie center pro rodinu a komunitu, Letokruh a další), schválení působnosti výboru a odsouhlasení termínů jednání výboru na zbytek roku 2023.

3 stojící ženy a jedna na invalidním vozíku jsou na chodbě před velkými tmavými dveřmi.

Využili jsme možnost a představili náš spolek a jeho činnost. Ocenili jsme rozvoj sítě odlehčovacích služeb pro děti se zdravotním znevýhodněním a připomněli důležitost rozvoje i dalších sociálních služeb (např. denních stacionářů).

Působnost Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP pro volební období 2022 – 2026

Výbor pro rodinnou politiku a sociální oblast ZHMP (dále jen “Výbor”) v rámci jemu svěřené kompetence Zastupitelstvem hl. m. Prahy a v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a jednacím řádem výborů ZHMP:

 1. se zabývá tématy, která souvisejí s oblastí rodinné a sociální politiky na území hl. m. Prahy
 2. úzce spolupracuje s gesčně příslušným členem Rady HMP a příslušným odborem Magistrátu HMP
 3. poskytuje stanoviska k veškerým materiálům v oblasti rodinné a sociální politiky předkládaným na jednání Zastupitelstva HMP
 4. vydává stanoviska k návrhům ročních rozpočtů v oblastech týkajících se rodinné a sociální politiky
 5. na vyžádání Rady HMP poskytuje Výbor stanovisko k materiálům projednávaným Radou HMP týkající se rodinné a sociální politiky
 6. předkládá vlastní návrhy a doporučení k aktivitám v oblasti rodinné asociální politiky Radě HMP a Zastupitelstvu HMP
 7. zabývá se, vyhodnocuje a zpracovává podněty a informace z oblasti rodinné a sociální politiky, včetně podnětů občanské a odborné veřejnosti
 8. zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Výboru i jeho stálých hostů
 9. podílí se na mezioborové spolupráci při tvorbě a připomínkování koncepčních dokumentů v oblasti rodinné a sociální politiky
 10. svou činností přispívá k tvorbě příznivého sociálního prostředí pro rodiny žijící v hl. městě Praze i pro jednotlivé občany metropole

Složení výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast

Složení výboru se v průběhu volebního období může měnit, aktuální seznam členů najdete na webu Praha.eu.

 • Mgr. Pavel Mareš – předseda výboru
 • Zuzana Švejdová – tajemnice
 • Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
 • Mgr. Marta Gellová
 • Ing. Hana Jandová
 • Mgr. Pavla Karmelitová
 • Mgr. Vladimíra Ludková
 • Mgr. Nikol Marhouhová
 • MgA. Kamila Matějková
 • Mgr. Josef Nerušil
 • PhDr. Daniela Rázková
 • Magdalena Valdmanová
 • Pavel Zelenka

Termíny jednání výboru do konce roku

 • 16. 5. 2023 od 13 hodin
 • 13. 6. 2023 od 13 hodin 
 • 5. 9. 2023 od 13 hodin
 • 17. 10. 2023 od 13 hodin
 • 14. 11. 2023 od 13 hodin
 • 5. 12. 2023 od 13 hodin
Sdílet