Co může ergoterapie nabídnout dětem se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám – 1. část

Ergoterapie nabízí podporu rozvoje v jednotlivých oblastech vývoje dítěte. Uplatňuje se převážně formou her nebo činností, které jsou pro dítě vzhledem k jeho věku zajímavé, motivující a zároveň splňují roli terapie rozvoje dítěte, k určitým cílům, které jsou stanoveny na základě prvního (prvních) setkání s dítětem a jeho rodiči.

V rámci tohoto prvního setkání (vstupního vyšetření) se ergoterapeut seznámí s anamnézou dítěte, pozoruje dítě při „volné“ hře, využívá vyšetření (standardizovaná/nestandardizovaná) a zejména mluví s rodiči. Důležitý je nejenom výsledek jeho pozorování, ale také aktuální potřeby rodičů a dítěte samotného. Další terapie je výsledkem všech těchto zjištění a potřeb. Nutné je dívat se a stanovovat pro další terapii nejen „slabé“ či problematické stránky či dovednosti dítěte (př. dítě má zvýšenou salivaci a špatně polyká – slabá stránka), ale zejména na ty, které dítě umí, tzn. na stránky „silné“ (př. dítě je schopné lézt po čtyřech – silná stránka). Na „silných“ stránkách je pak možné terapii stavět. Důležité je tyto silné/slabé stránky posuzovat vzhledem k věku dítěte.

Zjednodušeně řečeno se ergoterapeut (nejen) na počátku kontaktu s dítětem dívá zejména na jednotlivé oblasti vývoje a na dovednosti dítěte.

Jednotlivé oblasti vývoje:

  • Motorické funkce: rozsah pohybů, svalový tonus (spasticita, hypotonie, „záškuby“), postura (symetrie těla) a pohybové vzorce při změnách poloh (rotace, postavování, posazování), přítomnost primitivních reflexů, automatické reakce (vzpřimovací, obranné, rovnovážné), tzv. funkční dovednosti v hrubé motorice (sed, klek na čtyřech, stoj, chůze, schody, poskoky na jedné noze, běh), jemná motorika, taxe, koordinace pohybů (typy úchopů, fáze úchopu, křížení středové osy, předávání předmětu z ruky do ruky a do úst, koordinace oko-ruka…)
  • Senzorické funkce: zrak, sluch, hmat (citlivost, bolest, propriocepce, exterorecepce), chuť, čich, ale také rovnováha, vnímání vlastního těla…
  • Kognitivní funkce: paměť, orientace, řešení problémů
  • Sociálně emoční vývoj: sociální interakce, chování, motivace, spolupráce, schopnost komunikace (souvisí s funkcemi motorickými a kognitivními)

Dovednosti

  • ADL (Activity of daily living) – soběstačnost/sebeobsluha – u dětí zejména základní (bazální, personální) – jídlo, oblékání, hygiena, toaleta, přesuny…, v pozdějším věku i instrumentální (např.: nakupování, manipulace s penězi, telefonování…)
  • Hra

Mgr. Veronika Vítová

…pokračování zde

Sdílet