Domov pro mne – zájmové kroužky pro děti a mladé dospělé s postižením

Organizace Domov pro mne, z.s. otevírá v Brně zájmové kroužky pro děti a mladé lidi ve věku 6 – 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kroužky jsou určené převážně dětem se středním nebo těžším stupněm postižení.
Kapacita kroužku je 5 – 8 účastníků.

Ve školním roce 2019/2020 nabízí 6 druhů kroužků:

HUDEBNÍ KROUŽEK:
Náplní kroužku jsou 3 oblasti – zpívání oblíbených a pohádkových písniček, relaxace za zvuků hudby a aktivní muzikoterapie, při které využíváme skupinové dynamiky dětí (dochází i zapojování pohybového aparátu dětí).

POHYBOVĚ TANEČNÍ KROUŽEK:
Pohybový kroužek je zaměřen zejména na protažení pohybového aparátu. Cvičení je provázeno říkankami a prostřídané relaxací či tancem. Děti si protáhnout nejen tělo, ale naučí se spolupracovat.

POZNÁVACÍ KROUŽEK:
Náplň kroužku je velmi pestrá od výletů do přírody a jejího poznávání až po návštěvu výstav a kulturních akcí. Součástí kroužku bude i tvoření a vzdělávání se na dané téma.

RELAXAČNÍ KROUŽEK:
V klubu využívají například relaxační techniky v podobě imaginace, bazální stimulace, míčkování, zvířecí terapie, pasivní muzikoterapie a různých aktivit ve Snoezelenu, který je zřízen v prostorách klubovny (vodní lůžko, světelné a zvukové prvky).

VÝTVARNÝ KROUŽEK:
Během lekce mohou děti rozvíjet jemnou a hrubou motoriku s použitím různých výtvarných technik, schopnost koncentrace a samostatnosti při tvoření.

EDUKAČNÍ KROUŽEK: (novinka!)
Jako jediný je určen i předškolním dětem. V edukačním kroužku si budou hlavně hrát. Formou hry budou procvičovat komunikační a sociální dovednosti (pozdravy, poděkování atd.), ale také učit se o světě kolem nás.

Pro přihlášky a bližší informace navštivte web spolku Domov pro mne, z. s.

Sdílet